Umělecké kurzy

Zpět na "Umělecké kurzy"

půldenní

Vyzkoušejte si herecký trénink a improvizaci

Cílová skupina

Zájemci o tohle zvláštní povolání, tiskoví mluvčí, manažeři všech stupňů, veřejně vystupující odborníci, prodejci, sekretářky, moderátoři, učitelé

Cíl

Osobnostní růst, opuštění mylných představ o této práci, soulad s vlastním tělem, dobrodružství improvizace, zacházení s nápady i s trémou

Obsah

Vystoupení na veřejnosti, vystoupení v interakci s partnerem, vystoupení v interakci s vnitřním partnerem, doslovnost poznámek (libreta) u různých druhů vystoupení a rolí, nácvik zaujetí pozornosti a vytvoření situace bez textu, vystoupení s více jevištními partnery, význam mizanscény (pokus), význam mizanscény.

Lektoři
Vzdělání
 • DAMU, katedra Autorské tvorby a pedagogiky, magisterské studium
 • 150 hodinový kurz pro sociální pracovníky, Děčín
 • Zvládání krizových situací a duševní hygiena, Agentura Pondělí, Rumburk
Praxe
 • Lektorská spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, ACZ Práce, TIMING Praha, Elpida
 • Univerzita Karlova - výuka předmětu „Mluvní a pohybová výchova“
 • Prosperita, o.p.s. - vedoucí produkce vzdělávacích videí
 • Agentura Pondělí - vedení programu Tréninkový byt
 • JuniorMedia Society o.p.s. - návrh a realizace vzdělávacích programů
Publikace
 • 5 beletristických knížek
Aktivity
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Perfektní prezentace – práce s prezentačními programliy
 • Asertivita
 • Kreativní řešení problémů
 • Rétorika
 • Týmová spolupráce
 • Duševní hygiena
 • Videokamera v práci, prezentaci, propagaci
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Cena

Standardní cena: 1 800 Kč


Zpět na "Umělecké kurzy"