Ředitel

RNDr. Jiří Weinberger, CSc.

Jiří Weinberger

Vzdělání

  • MFF UK obor: Pravděpodobnost a statistika
  • Herectví na LŠU

Praxe

  • 1970 – 1974 SVÚM, modelování životnosti komponent strojních zřízení
  • 1974 – 1975 Fyziologický ústav Lékařské fakulty UK, modelování neurologických systémů, výuka biokybernetiky
  • 1976 – 1989 INORGA, simulační modelování výrobních toků, optimalizace výrobních systémů, tvorba specializovaného SW pro výše uvedené účely
  • 1990 dodnes OSVČ, konzultant a programátor pro řadu společností
  • 1992 dodnes OSVČ, lektor TIMING Praha, Řízení a optimalizace projektů, Řízení rizik, Jak pracovat s interními směrnicemi, Autentické veřejné vystupování (zpravidla v režii TIMING Praha, občas také lektor ČIIA)
  • Po celou dobu kreativní psaní a autorské divadlo – viz www.j-w.cz.
  • Shrnující rozhovor Tomáše Langera - EPALE s Jiřím Weinbergerem je ZDE