Ředitel

RNDr. Jiří Weinberger, CSc.

Vystudoval obor "Matematická statistika" na Matematicko-fyzikální fakultě UK

Aktivity:

 • simulace a optimalizace složitých systémů
 • řízení projektů a jejich rizik
 • simulační modelování a optimalizace cash-flow portfolia projektů
 • simulační modelování a optimalizace rozhodování pro vstup do tenderu
 • simulační modelování životnosti systémů
 • prezentační a komunikační dovednosti
 • výuka, konzultace a školení
 • kreativní psaní a autorské divadlo (viz. www.j-w.cz).

Členství:

 • Společnost pro projektové řízení
 • ASU (Association of Simula Users)
 • GARP (Global Association of Risk Professionals)

Vyhledat "Jiří Weinberger" na Google.


A některé jeho publikace:

2017

Komunikační egoismus a management rizik, www.managementnews.cz, 21. listopadu 2017

Shodneme se na tom, co je to nonsense?, www.ascestinaru.cz, 10. února 2017

2016

Úskalí interních směrnic a jak se jim vyhnout, www.hrnews.cz, 10. listopadu 2016

2015

Úvahy o výuce (nejen) matematiky, www.ceskaskola.cz, 18. března 2015

2013

Kauzální simulační modelování rizik, AUTOMA 03/2013, str. 74

2011

1. část článku: Simulace ve službách portfolia projektů, Moderní řízení 6/2011, str. 26-28
2. část článku: Simulačně optimalizační modelování, Moderní řízení 7/2011, str. 49

Básničky jako schůdky plus pár poznámek, 2011

2009

Nepřesná pravda lepší než přesý omyl, Moderní řízení 3/2009, str. 20

Simulace, analýza rizik a optimalizace cash flow portfolia projektů či zakázek v dlouhodobém plánování,
ControllerNews 2/2009, str. 22

2008

Jaké vlastně potřebujeme metriky projektu?, AUTOMA 10/2008

Rámcové versus podrobné plánování projektů, AUTOMA 6/2008

2006

Project Management Forecast, príručka, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnava, 2006 (European Social Fund)

Kompenzace nedostatků síťové analýzy, Stavební listy, 9/2006

Na téma řízení životnosti. AUTOMA 6/2006

Proč simulovat budoucnost. Business World, 5/2006, str. 9 až 11.

2005

Řízení projektových rizik
Časopis Business World, č. 12, 2005, str. 28 až 31

Kauzalita a dekompozice v simulovaných systémech. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století
Vysoké učení technické v Brně, 2005

Steep Steps to Optimization of Simulation Models
Simulation Almanac 2005, Czech and Slovak Simulation Society, FEE CTU Prague

Kauzální simulační modelování a jeho alternativy (1.část, 2.část), AUTOMA 2005, No 4,5

2004

Vstříc PM a RM cestou jednoduchých příkladů
Konference PRONT 03, Praha, květen 2004

Weinberger, J., Kopeček, S.:
Object Oriented Modeling in Investment Project Feasibility and Profitability Analyses
Konference PRONT 03, Praha, květen 2004.

2003

Weinberger, J., Pivoňka, P.:
Řízení projektů, tentokrát s nadhledem
AUTOMA 2003, No. 8-9

Lze podnikatelské projekty optimalizovat pomocí simulace?
AUTOMA 2003, No.5

Svobodné volby a modely modelů v modelech
Softwarové Noviny 2003, No. 6

Krize a peripetie závazných rozhovorů s programátorem
Sdružení EVIDA, Plzeň, 6.března 2003

Programátor u lékaře a také o léčitelství a o nesmrtelnosti šarlatánů
Softwarové Noviny 2003, No. 2

2002

Babčický, K., Kindler, E., Weinberger, J.:
Nejen pořádek, ale i radost z modelování
(Ole-Johan Dahl, E. W. Dijkstra, K. Nygaard)
Softwarové noviny 2002, No. 10

Řízení projektů a řízení rizik
1.část: Předčasná rozhodnutí mohou být při řízení projektů zdrojem hrozeb
2.část: Význam simulace a optimalizace při řízení projektových rizik
IT System 2002, No. 7-8

Steep Steps to Optimization of Simulation Models
ASU Conference, Brno, 2003

DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ - poznámky z tréninku
Řečiště 14, 2002

2001

Optimalizace simulačního modelu dealerské činnosti
System 2001, No. 3

2000

Odhadování a optimalizace časové hodnoty podnikatelských projektů
ControllerNews 2000, No. 1

Význam systematického řízení projektů a jejich rizik
System 2000, No. 11

Novotný, V., Weinberger, J.:
Increasing Value of a Non-Life Insurance Company by Means of Simulation
GARP 1-st International Research Conference in Financial Risk Management 2000, June 8-10

Novotný, V., Weinberger, J.:
Využití simulace při řízení rizik neživotního pojištění
POJISTNÝ OBZOR 2000, No. 2

1998

Weinberger, J., Kašová, V.:
PMF - A New approach to Risk Management
Ústav mikroelektroniky FEI VUT v Brně
Tempus 1998

Postupná výstavba sídliště - předběžná simulační analýza podnikatelského záměru
TIMING Praha, 1998

1997

Weinberger, J., Kopeček, S.:
The Use of Object Oriented Modeling in Investment Project Feasibility and Profitability Analyses - new approach: RIVAL - PMF
23-rd Conference of the ASU, Object Oriented Modeling and Simulation
25-th - 27-th August, 1997, Stará Lesná, Hight Tatras, Slovakia
organized by the ASU and VSŽ Informatika s.r.o.

1994

PMF - A project Management Means
Proceedings of the 20-th Conference of the ASU, Prague 1994
ASU Association of Simula Users and TIMING Prague

Weinberger, J., Kubišta, L.:
Simulační analýza chystaných záměrů: Prevence malérů
Print and Publishing 1994, No. 2/94

1993

Simulace ve službách řízení projektů a zakázek
Automatizace 1993, No. 2

1992

Simulation support for project design and project management
Association of SIMULA Users
Proceedings of the Eighteenth SIMULA Users's Conference held June 11-12, 1992 at the Leeuwenhorst Congress Centre Noordwijkerhout The Netherlandes

Weinberger, J., Kubišta, L., Kindler, E.:
Simulation Support for Project Design and Project Management
TIMING Praha, 1992

1990

Weinberger, J., Faber, J.:
Simulation of Thalamocortical Reverberation on Simula
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINE MEDICA 1988, No. 3/4

Weinberger, J., Faber, J.:
Simulation of Thalamocortical Reverberation on Simula
Selected Papers from the Symposium on Neural Networks and Neurocomputing (NEURONET'90)
Theoretical Aspects of Neurocomputing

Objektově orientované programování a jeho aplikace v diskrétní simulaci
ASŘ - Sešity INORGA 1990, No. XVIII

1989

LOGOS - A SIMULA/SIMULATION - like package written in LOGO
Simula, Newsletter Vol., No. 17, 1989

1988

Weinberger, J., Mojka, A.:
O jednom systematickém přístupu k diskrétní simulaci složitých systémů
Automatizace 1988, No. 2

Mojka, A., Tomek, P., Weinberger, J.:
Použití simulace při navrhování pružných výrobních systémů
Komise české rady ČSVTS pro automatizaci a robotizaci, 1988

Weinberger, J., Mojka, A.:
O zkušenosti s jazykem Simula
Objektovo-orientované programovanie a modelovanie systémov , URBION 1988, No. 3

Evolutional Approach to Extremization of Vector Criteria of Simulation Models
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINE MEDICA 1988, No. 3/4

Kurs o simulaci systémů a počítačové grafice (Loděnice 1987)
EKONOMICKO-MATEMATICKÝ OBZOR 1988, No. 24

Weinberger, J., Vydra, M.:
Třída Graphism prostředek pro integrační víceúrovňové simulační modelování s neohraničenými zornými poli
ASŘ - BULLETIN INORGA 1988, No. XXII, 2

1987

Kvaziparalelní experimentování s programovými modely
Bibliografický přehled příspěvků publikovaných na severomoravských odborných akcích oblasti simulace systémů, 1987

Optimalizace složitých simulačních modelů metodou kvaziparalelního experimentování
Bibliografický přehled příspěvků publikovaných na severomoravských odborných akcích oblasti simulace systémů, 1987

Weinberger, J., Mojka, A., Vydra, M.:
Simulantní využívání několika problémově orientovaných jazyků
Bibliografický přehled příspěvků publikovaných na severomoravských odborných akcích oblasti simulace systémů, 1987

Weinberger, J., Janda, J., Beňová, V.:
Prostředky pro grafické zobrazování dění v simulačních experimentech
Bibliografický přehled příspěvků publikovaných na severomoravských odborných akcích oblasti simulace systémů, 1987

Weinberger, J., Mojka, A., Vydra, M.:
Jsou některé postupy užívané při experimentování se simulačními modely typu AI?
Bibliografický přehled příspěvků publikovaných na severomoravských odborných akcích oblasti simulace systémů, 1987

1986

Weinberger, J., Vydra, M., Janda, J.:
A means for Modelling Production Flows Subjected to Dynamic Reconfiguration
Simula Newsletter 1986, No. 1

Mojka, A., Weinberger, J.:
Searching for an Optimal Control by Means of Paroptim
Computer Systems: Performance and Simulation 1986

Extremization of Vector Criteria of Simulation Models by Means of Quasi-Parallel Handling
Computer Systems: Performance and Simulation 1986

Světový kongres IMACS (Oslo 1985) - Jazyk Simula
Ekonomicko-matematický obzor 1986, No. 2

Kindler, E., Weinberger, J.:
Specifické optimalizační algoritmy určené pro simulaci

O jednom přístupu k heuristické optimalizaci
ASŘ - BULLETIN INORGA, XX 1986, No. 6

1985

"Evoluční" metoda pro optimalizování simulačních modelů
Automatizace 1985, No. 8-9

Kaše, J., Valouch, V., Weinberger, J.:
SIMSCRIPT II a SIMULA
Inorga, Praha

1984

Mojka, A., Weinberger, J.:
Searching for an Optimal Control by Means of PAROPTIM
Simula Newsletter 1984, No. 4

Weinberger, J., Beňová, V., Palzer, O.:
Využití simulačních modelů profilových tratí
ASŘ - BULLETIN INORGA 1984, XVIII, No. 5

Investigation of Complex Systems' Reliability Via Simulation
STAQUAREL'84 1984

1983

Paroptim 83 - univerzální optimalizátor simulačních modelů
ASŘ - BULLETIN INORGA 1983, No. 4
Šplíchal, J., Mojka, A., Jenda, J., Weinberger, J., Kindler, E., Laifr, R., Kroftová, J.:
Využití simulace v řízení diskrétních výrob
Ústav pro využití výpočetní techniky v řízení

Weinberger, J., Mojka, A.:
Optimization of an Industrial Simulation Model by Means of Quasi-Parallel Handling
Ekonomicko-matematický obzor 1983, No. 2

Mojka, A., Weinberger, J.:
Konference uživatelů jazyka SIMULA (Oslo 1982)
Ekonomicko-matematický obzor 1983, No.1

1982

Optimization Strategy Using Program Models Interacting in Quasi-Parallel
Simula Newsletter 1982, No. 4

Folprecht, J., Weinberger, J.:
Simulační model provozu tramvajové linky
Doprava, 1982

Weinberger, J., Kindler, E.:
Experimenting in quasiparallel
Simula Newsletter 1982, No. 1

1981

Algoritmizace experimentování se simulačními modely
ASŘ - BULLETIN INORGA 1981, XV, No. 3

Quasi Parallel Experimentation with Program Models
Simula Newsletter 1981, No. 2

1980

Mykiska, A., Weinberger, J.:
Příspěvek k metodám hodnocení spolehlivosti
ASŘ - BULLETIN INORGA 1980, XIV, No. 3

1979

Rajhel, F., Weinberger, J., Mikiska, A., Maslovskaja, E.M., Savčenko, J.G., Safonov, I.V.:
Zajištění provozuschopnosti složitých automatizovaných systémů řízení
Automatizované systémy řízení
SEŠITY INORGA 1979, No. 51-52

1977

Diagnostika objektů s aktualizovanými pravděpodobnostmi poruch
ASŘ - BULLETIN INORGA 1977, No. 6

1976

Rajhel, F., Weinberger, J.:
Metody zjištění pracovní způsobilosti ASŘ
Automatizované systémy řízení
BULLETIN INORGA 1976, No. 4

Pech, R., Bína, V., Weinberger, J.:
Stochastický model životnosti přehřívákových systémů parních kotlů
Strojírenství 26, 1976, No. 3