Novinka: Teambuilding na míru

O prázdninách i ve školním roce uspořádáme pro Vás na míru seminář, zcela jiný než obvyklé akce typu "team building". V následujících krocích si můžete sami navrhnout jeho obsah.:

1. Vyberte si skupinu osob, které se semináře zúčastní; krajními možnostmi jsou:

  1. vybrat jednolitý pracovní tým
  2. vybrat napříč organizací skupinu perspektivních osob tak, aby měl seminář Vámi požadovaný efekt
(minimálně 3, maximálně 15)

2. Uvažte, kolik času chcete akci věnovat a zda chcete program souvislý, nebo třeba s týdenními pauzami; krajními možnostmi pro celkový čas jsou:

  1. 2 dny (v Praze i mimo Prahu)
  2. 5 dnů (v Praze i mimo Prahu)

3. V nabídce zaškrtněte co Vás zajímá a navrhněte počet hodin:

K názvům aktivit uvedených anglicky: rodilá Američanka mluví dobře česky, méně pokročilí mohou tedy pokládat své otázky i v češtině nebo slovenštině.

4. Doplňte program o jakákoli vlastní témata, bude-li to možné, určíme lektora a vyhovíme Vám.

5. Cena semináře

h

(3 * h * 500 Kč)

(0 * h * 200 Kč)

Cestovní a ubytovací náklady se při konání mimo Prahu připočtou. Ceny jsou vzhledem k nulové DPH konečné.

Nezávazná přihláška

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.