Reference mohou podat

AWAC spol. s r. o. Praha
Vladimír Pechman
Centrum komplexní péče Dobřichovice
Renata Léblová, Marie Šmejkalová
ad Komunikace
, prezentace
Centrum komplexní péče Sámova s.r.o.
Zuzana Donáthová
ad Komunikace
, prezentace
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Ing. Blanka Sodomková
Česká lékárnická komora
Jana Nováková, Ředitelka sekretariátu
Manažerské kurzy
Česká pošta, s.p.
Ing. Lenka Indrová
ad Manažerské kurzy
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Petra Záleská, Jan Král
Česká správa sociálního zabezpečení, České Budějovice
Mgr. Dana Hobzová
Český institut interních auditorů z.s.
Ing. Daniel Häusler
ad Komunikace - prezentace & Manažerské kurzy
CPI Services,a.s.
paní Anna Kovářová, ad Vedení výběrového pohovoru
DaidoMetal Brno, s.r.o.
Jakub Hepnar
ad Komunikace - prezentace
Duhovník, Lenka Ševčíková
Interní směrnice a práce s nimi
E.ON Česká republika, s.r.o.
Ing. Šárka Menšíková
Komunikace - Vstřícná aserivita
Endokrinologický ústav, Dr. Karel Hatle
Interní směrnice a práce s nimi
EPOJISTENI.CZ, Jan Pařízek
ERA ENGINEERING spol. s r.o.
Jiří Hepnar
ad Komunikace - prezentace
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilina
Matej Masár
Fyzikální ústav AVČR
Jarmila Barešová
FZÚ - Praha 8 AV ČR, Jarmila Barešová
Interní směrnice a práce s nimi
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Ing. Lenka Železná
ad Komunikace - prezentace
Hlavní velitelství vojenské policie
mjr. Ing. Jiří Svoboda
Leadership - Manažerské kurzy
Kateřina Jarošová
Písemná komunikace v češtině
Kolektory Praha, a.s.
Václav Černý, Milan Jelínek
ad Manažerské kurzy
Letiště Vodochody
S. Chmelíková, K. Karlová, M. Koukalová, J. Macek, O. Martiňák
Manažer. kurzy
, Víno, Písemná komunikace, Prevence vyhoření
Magistrát města Jihlavy
Dana Králová, DiS. odd. personalistiky a mezd, ad Vedení výběrového pohovoru
Magistrát města Pardubic
Bc. Iveta Koubková
ad Komunikace - prezentace - písemná komunikace
MEG SOLUTIONs s.r.o.
Mgr. Petra Kadáčiková
Ministersvo zemědělství ČR
paní Marie Heřmánková, paní Marcela Novotná, ad Vedení výběrového pohovoru
Nafta a.s. Bratislava
Mgr. Renata Cigánková
Manažerské kurzy
Obec Stehelčeves
BC. Petra Vagenknechtová, starostka
ad Komunikace - prezentace
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
I. Karaffová, P. Chrubasíková, D. Veselá
Interní směrnice a práce s nimi
PR.konektor
Mgr. Šárka Kubíčková, písemná komunikace v češtině
Řízení letového provozu ČR, s.p.
Ing. Jan Sedláček
Komunikace - Vstřícná asertivita
SCHWAN COSMETICS, Český Krumlov
Mgr. Helena Benešová
ŠKODA-AUTO a.s.
Ing. Jan Vácha, Ing. Josef Kotan, Ing. Ondřej Holbík
ad Komunikace
, prezentace
SOŠ a SOU, Neratovice
ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy
Technologická agentura ČR
Kateřina Kusáková, Ing. Anna Veselská
ad Manažerské kurzy
Unie zaměstnavatelských svazů
Bc. Věra Velková, Písemná komunikace v češtině
Vodní zdroje a.s.
Ing. Jana Petráková
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
RNDr. Martin Vydra
ad Komunikace - prezentace
VUT v Brně
Hana Břicháčková
Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. Jiří Hnilica
ad Komunikace - prezentace
Židovská obec v Praze
Kateřina Bíglová
ad Komunikace - prezentace