ONLINE SEMINÁŘE

Vážení klienti,

vzhledem k současné situaci nabízíme některé kurzy v online formě; na online formě se s námi lze domluvit také u řady dalších kurzů dle Vašeho výběru.


Autentická veřejná komunikace, 4 interaktivní hodiny ONLINE

Cíl: Navodit zdravý pocit člověka veřejně předávajícího i přijímajícího informace při odborném, pedagogickém, uměleckém či politickém působení. Objevit individuální kreativní schopnosti a zvládnout úskalí, která daný veřejně komunikující posluchač pociťuje.

Interní směrnice – a jak na to? ONLINE

Teorie & praxe & metodika. Typické přínosy a úskalí interních směrnic (norem). Důležitost stručného a jednoznačného vyjadřování. Jazykový koutek & důležité aspekty interní dokumentace. Generální úklid by měl začít u směrnic. Seminář nenabízí právní hlediska, nýbrž procesní, systémová, interpersonální a metodická - včetně příkladů.

Jak si vylepšit Powerpoint i svůj projev ONLINE

Cíl: Kvalitní a účinné prezentace; základy prezentační grafiky; co je u programů typu Power Point přínosné, a co nikoli; vytvářet v programu Power Point působivé prezentace; seznámit se s novou metodou prezentace a s možnostmi myšlenkových map programu Prezi.

Prevence a zvládání rizik, které ohrožují plnění našich úkolů a cílů ONLINE

Za každou zatáčkou číhá nebezpečí. Proč za zatáčkou? Protože tam nevidíme. Témata: jak řídit podnikové procesy a zaměstnance, jak zavádět změny, jak zlepšovat schopnosti a motivaci pracovníků, jak vést týmy v kritických situacích atd.

Seminář pro začínající manažery ONLINE

Seminář je určen nejen všem začínajícím manažerům, ale i těm, kteří jsou v roli manažera krátce a chtějí si ověřit, zda postupují správně

Seminář pro začínající obchodníky ONLINE

Seminář je určen nejen všem začínajícím obchodním zástupcům, ale i těm, kteří jsou v roli krátce a chtějí si ověřit, zda postupují správně.

Cena: Jednotná hodinová sazba 800 Kč včetně DPH.
Délka výuky: 4 hodiny, pokud se nedohodneme jinak.
Kontakt: kurzytiming@seznam.cz, +420 603 554 535, +420 604 102 815