ONLINE SEMINÁŘE

Vážení klienti,

od 1. 4. realizujeme některé z našich seminářů online formou:


Asertivita pro každodenní použití

Cíl: Uvědomit si, CO CHCI, o CO MI JDE, naslouchat partnerovi a slyšet, CO CHCE ON; prosadit své potřeby a projevit své pocity i názory a jak reflektovat totéž u druhých. Jde tu o dohodu, ne o prosazení se za každou cenu. Zdravé je komunikovat vstřícně, ohleduplně, neagresivně a bez manipulace. Asertivní člověk umí říci NE.

Autentická veřejná komunikace, 4 interaktivní hodiny

Cíl: Navodit zdravý pocit člověka veřejně předávajícího i přijímajícího informace při odborném, pedagogickém, uměleckém či politickém působení. Objevit individuální kreativní schopnosti a zvládnout úskalí, která daný veřejně komunikující posluchač pociťuje.

Interní směrnice – a jak na to?

Teorie & praxe & metodika. Typické přínosy a úskalí interních směrnic (norem). Důležitost stručného a jednoznačného vyjadřování. Jazykový koutek & důležité aspekty interní dokumentace. Generální úklid by měl začít u směrnic. Seminář nenabízí právní hlediska, nýbrž procesní, systémová, interpersonální a metodická - včetně příkladů.

Jak přežít současnou situaci – seminář s psychologem

Cíl: Hledat možnosti, jak v současné době pracovat se stresem, jak si zorganizovat volný čas, jak se postarat o sebe a své blízké, jak vyhodnocovat informace a jak se připravit na budoucí výzvy. To vše formou krátkých teoretických vstupů a následné diskuze.

Jak si vylepšit Powerpoint i svůj projev

Cíl: Kvalitní a účinné prezentace; základy prezentační grafiky; co je u programů typu Power Point přínosné, a co nikoli; vytvářet v programu Power Point působivé prezentace; seznámit se s novou metodou prezentace a s možnostmi myšlenkových map programu Prezi.

Prevence a zvládání rizik, které ohrožují plnění našich úkolů a cílů

Za každou zatáčkou číhá nebezpečí. Proč za zatáčkou? Protože tam nevidíme. Témata: jak řídit podnikové procesy a zaměstnance, jak zavádět změny, jak zlepšovat schopnosti a motivaci pracovníků, jak vést týmy v kritických situacích atd.

Cena: Jednotná hodinová sazba 800 Kč včetně DPH.
Délka výuky: 4 hodiny, pokud se nedohodneme jinak.
Kontakt: kurzytiming@seznam.cz, +420 603 554 535, +420 604 102 815