Marketing

Zpět na "Marketing"

1-denní

Udělejte si průzkum trhu sami

Průzkum trhu by měl být jako dobrá investice - návratný, efektivní a smysluplný.

Cílová skupina
 • všichni, kdo mají ve firmách na starosti informace o trhu, konkurenci, zákaznících
 • majitelé firem, podnikatelé
 • obchodní a marketingoví specialisté malých a středních firem
 • zájemci o využívání market inteligence ve firmách
Cíl
 • Seznámit účastníky s principy a efektivním využitím průzkumů trhu v podnikové praxi
 • Poznat  klasické i nové metody průzkumu trhu jako získávání informací o trhu a zákaznících
 • Využívat průzkum trhu jako investici do podnikání
 • Na případových studiích a příkladech si ukázat, jak postupovat při realizaci vlastních průzkumů
Vstupní předpoklady účastníka:

Základní orientace v marketingu

Lektor
Vzdělání
 • VŠE Praha
Praxe
 • Marketingová akademie
 • Středoevropském institutu reklamní tvorby (CEAAI)
 • pedagog v oblasti marketingu na ČVUT
 • lektorka TIMING Praha
Publikace
 • Odborné články v prestižních časopisech
Aktivity
 • marketingová manažerka ve velkých zahraničních společnostech a konzultačních
 • firmách
 • lektorka marketingu ve firmách
 • osobní lektorka marketingu
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Marketing"