Marketing a prodejní dovednosti

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"

 Interaktivní 1-denní

Marketing, reklama a podpora prodeje II.

Cílová skupina

 • majitelé firem, podnikatelé v oborech s převažujícími službami
 • obchodní a marketingoví manažeři malých a středních firem
 • poradci a experti marketing managementu v agenturách
 • další zájemci o aplikovaný marketing pro malé a střední podniky
 • komunikační a propagační specialisté ve firmách s převažujícími službami

Cíl

 • zasadit praktické znalosti marketingu do širšího kontextu a rámce v oboru služeb
 • rozvinout znalosti z marketingové komunikace, propagace a reklamy, získané v dřívější teoretické průpravě a v praxi s cílem zavést, rozvinout nebo zdokonalit marketingové řízení firmy
 • rozšířit přehled o tradičních i moderních formách oslovení a získání zákazníků
 • získat znalosti pro optimální výběr marketingových nástrojů
 • využít praktická cvičení k aplikaci poznatků do praxe
 • vyzkoušet si řešení vlastní případové studie (možnost individuálních konzultací).

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • Možnosti a omezení současného marketingu
 • Specifika marketingu ve službách nebo v oborech s převažujícími službami
 • Marketingové a komunikační cíle ve službách, marketingový kontext pro komunikaci - reklamu a podporu prodeje
 • Nalezení a oslovení zákazníků – cílený marketing
 • Marketingové nástroje ve službách, současné trendy, využití, výhody a nevýhody
 • Jak propagovat služby?
 • Případové studie a cvičení
 • Praktická aplikační cvičení – individuální projekty
Lektor
Vzdělání
 • VŠE Praha
Praxe
 • Marketingová akademie
 • Středoevropském institutu reklamní tvorby (CEAAI)
 • pedagog v oblasti marketingu na ČVUT
 • lektorka TIMING Praha
Publikace
 • Odborné články v prestižních časopisech
Aktivity
 • marketingová manažerka ve velkých zahraničních společnostech a konzultačních
 • firmách
 • lektorka marketingu ve firmách
 • osobní lektorka marketingu
Cena

Standardní cena: 3 600 Kč

Množstevní a jiné slevy viz odkaz Jak získat slevy

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"