Marketing a prodejní dovednosti

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"

1-denní

Marketing, reklama a podpora prodeje I.

Motto: Vytvořte produkt, neřekněte o něm nikomu a umřete hlady…

Cílová skupina

 • majitelé firem 
 • podnikatelé
 • obchodní a marketingoví manažeři malých a středních firem
 • poradci a specialisté marketing managementu v agenturách
 • další zájemci o aplikovaný marketing pro malé a střední podniky.

Cíl

 • vybrat to nejdůležitější z marketingové komunikace, propagace a reklamy, co potřebuje vědět a umět podnikatel nebo manažer, který chce zavést, rozvinout nebo zdokonalit marketingové řízení své firmy
 • podat základní přehled o tradičních i moderních formách oslovení a získání zákazníků
 • pomoci s výběrem vhodných forem reklamy a podpory prodeje jako nástrojů marketingové komunikace a využití jejich možností při cílení na zákazníky 
 • vyzkoušet si řešení vlastní případové studie (možnost individuálních konzultací).

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • Marketingový kontext pro reklamu a podporu prodeje
 • Cesta k cílovému trhu -  nalezení a oslovení zákazníků 
 • Kde, jak a čím začíná úspěšná reklamní a komunikační  kampaň? 
 • Co je reklama a jak ji správně využít
 • Kolik podob má podpora prodeje a kdy je efektivní
 • Co reklama a podpora prodeje dokáže (a co nedokáže)
 • Zásady tvorby reklamních prostředků a materiálů, nejčastější chyby 
 • Aktuální a budoucí trendy – moderní formy oslovení
 • Případové studie a cvičení
Lektor
Vzdělání
 • VŠE Praha
Praxe
 • Marketingová akademie
 • Středoevropském institutu reklamní tvorby (CEAAI)
 • pedagog v oblasti marketingu na ČVUT
 • lektorka TIMING Praha
Publikace
 • Odborné články v prestižních časopisech
Aktivity
 • marketingová manažerka ve velkých zahraničních společnostech a konzultačních
 • firmách
 • lektorka marketingu ve firmách
 • osobní lektorka marketingu
Cena

Standardní cena: 3 600 Kč


Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"