Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

1-denní

JAK ÚSPĚŠNÝ MANAŽER VÍTĚZÍ NAD RIZIKY

Řízení rizik

·        proč má odhalování a prevence rizik - organizačních, technických a lidských pro každý podnik - a pro každého manažera - klíčový význam

·        postupy zvládání rizik

Lidský činitel jako klíčový faktor spolehlivosti

·        zlepšování motivace, výkonnosti, zaměstnanecké stability, individuálních schopností, komunikace, firemní kultury, pracovních podmínek, prevence stresů atd.

·        vedení pracovních týmů - jak sestavovat úspěšné týmy, přidělovat týmové role, zlepšovat součinnost, synergii a kreativitu týmů, využívat jejich skrytý potenciál, jak týmy motivovat, kultivovat týmovou komunikaci, jak vést porady a týmové diskuse, jak řešit konflikty a jak jim předcházet atd.

·        Analýzy spolehlivosti - metody identifikace příčin selhání LČ

Řízení změn

·        fáze změnových procesů

·        potenciální příčiny změnových rizik

·        jak vést lidi a týmy při přípravě a realizaci změn - odhalování a překonávání negativních postojů k plánovaným a probíhajícím změnám

Time management a priority management

·        praktické postupy při organizování a využívání času, stanovení priorit úkolů, jak řešit dilema „naléhavost versus závažnost“

·        jak neztrácet čas s problémy, kterým se dá předejít, jak vyhledávat a zvládat nedostatky, hrozby a další zloděje času, jak odstraňovat jejich příčiny

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč

Cena je výsledná, nezvyšuje se o DPH ani o jiné přirážky

Zpět na "Manažerské kurzy"