Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní 2-denní

Leadership - vedení lidí a týmů 2 denní

Motto: Vést lidi může být potěšením – pro vedoucího i pro vedené

Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisté
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • auditoři, poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl

Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí, ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Umí odhalit:

 • proč někteří naši pracovníci nepracují tak, jak bychom chtěli,
 • nedostatečné schopnosti, znalosti, návyky atd.,
 • příčiny snížené pracovní motivace,
 • chyby při prevenci rizik,
 • nedostatky změnového managementu,
 • komunikační a jiné problémy v pracovních týmech,
 • nedostatky v pracovních podmínkách (pracovních procesech, prostředí, firemní kultuře, BOZP atd.),

A umí jim včas předcházet.

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak nedostatky a slabá místa odhalovat a jak preventivně odstraňovat jejich příčiny.

Dvoudenní formát semináře poskytuje prostor pro využití interaktivních akcí (brainstorming, brainwriting, řízené diskuse, „kulatý stůl“, škálové dotazníky), jejichž cílem je vyzkoušet si prakticky použitelné postupy v modelových situacích.

Obsah a témata:

 1. Proč má řízení lidských zdrojů, rizik a změn pro každý podnik - a pro každého manažera - klíčový význam. Pomocí obecně použitelného diagnostického dotazníku společně sestavíme pořadí nejzávažnějších a častých chyb při řízení lidí.
 2. Jak vyhledávat a odstraňovat nedostatky v pracovních způsobilostech –programy rozvoje schopností, znalostní management, koncept Učící se organizace. Uplatňování osvědčených manažerských postupů při zvyšování motivace a formování postojů podřízených pracovníků atd.
 3. Jak identifikovat a zvládat rizika - prakticky využitelné metody vyhledávání skrytých nedostatků, hrozeb a jejich příčin.
 4. Jak jednat s lidmi, aby se chtěli a uměli zapojovat do připravovaných nebo již realizovaných změn. Předpokladem je rozpoznat jejich postoje a motivaci překonávat překážky, učit se novému, zlepšovat (vyzkoušíme si na modelových případech metodu, která toto umí).
 5. Optimalizace pracovních podmínek, zátěže, prevence stresů.
 6. Jak v každodenní praxi předvídat a odvracet problémy, které nám komplikují život, přidělávají starosti a ukrádají čas - užitečné postupy time managementu a priority managementu. Společně vyřešíme modelovou situaci, která nám zároveň ukáže možnosti využívání vzniklých problémů a hrozeb jako příležitostí pro zlepšení.
 7. Vedení týmů, jejich sestavování a rozvoj, prevence a zvládání konfliktů. Vyzkoušíme si metodu přidělování týmových rolí, jako předpokladu týmové produktivity.
 8. Proč jsou pro podnik tak důležité procesy komunikace a co musí manažeři pro jejich zlepšování dělat – prevence a řešení konfliktů, vedení porad, asertivita atd.

PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení lidí a rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 6 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"