Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

1-denní

Leadership - vedení lidí a týmů 1 denní

Motto: Vést lidi může být potěšením – pro vedoucího i pro vedené


Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisti,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • auditoři, poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl

Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí, ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Umí pojmenovat:

 • chybějící schopnosti, znalosti, návyky atd.,
 • příčiny snížené pracovní motivace,
 • chyby při prevenci rizik, které doprovázejí všechny procesní, produktové a personální změny,
 • nedostatky v pracovních podmínkách (pracovních procesech, prostředí, komunikaci, firemní kultuře, BOZP atd.)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak nedostatky a slabá místa odhalovat a jaké účinné preventivní postupy zvolit.


Obsah a témata

 1. Pomocí obecně použitelného diagnostického dotazníku společně sestavíme pořadí nejzávažnějších a častých chyb při řízení lidí.
 2. Podělíme se o zkušenosti s uplatňováním osvědčených manažerských postupů při formování postojů a způsobilostí podřízených pracovníků. Postup: brainwriting a řízená diskuse.
 3. Seznámíme se s praktickými metodami vyhledávání skrytých nedostatkůrizik a jejich příčin (metoda IPR - Identifikace procesů a rizik, postupy kauzálních analýz).
 4. Dozvíme se, jak jednat s lidmi, aby chtěli a uměli jít do připravovaných nebo již realizovaných změn. Předpokladem je rozpoznat jejich postoje a motivaci překonávat překážky, učit se novému, zlepšovat. Vyzkoušíme si na modelových případech metodu, která toto umí (HPZ - Hodnocení postojů ke změnám).
 5. Dozvíme se jak v každodenní praxi předvídat a odvracet problémy, které nám komplikují život, přidělávají starosti a ukrádají čas (postup využívající karty rizik a karty problémů).
 6. Ukážeme si, jak lze pomocí brainstormingu zkvalitnit rizikologické myšlení. Naše i našich spolupracovníků.
 7. Společně vyřešíme modelovou situaci, která nám zároveň ukáže možnosti využívání vzniklých problémů a hrozeb jako příležitostí pro zlepšení.
 8. Vyzkoušíme si metodu přidělování týmových rolí, jako předpokladu týmové produktivity, komunikace a kreativity (HIT - Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech).


PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"