Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

1-denní

Jak úspěšný manažer neztrácí čas se zbytečnými problémy, 1 denní

Tohle je popis 1 denního formátu semináře. 2 denní formát semináře poskytuje prostor pro

· detailnější probrání postupů, které v každodenní praxi umožňují zvládat příčiny časových ztrát při vedení lidí,

· využití interaktivních akcí (brainstorming, brainwriting, řízené diskuse, škálové dotazníky),

· vyzkoušení prakticky použitelných postupů v modelových situacích.

Cílová skupina

Majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisti, vedení úřadů a dalších organizací.

Cíl

 • seznámit se s praktickými postupy a vyzkoušet si je v modelových situacích,
 • jak vést lidi a týmy,
 • jak s předstihem odhalovat nedostatky v pracovních procesech a činnostech, rozpoznávat příčiny problémů a účinně jim předcházet,
 • jak se efektivně bránit zbytečným ztrátám času.

Program (9:00 - 16:00)

 1. Nejdůležitější cíle leadershipu.
 2. Kterých chyb se manažeři při vedení lidí často dopouštějí a jaké to může mít důsledky.
 3. Prakticky použitelné metody a postupy vyhledávání skrytých nedostatků, rizik a jejich příčin - jak předvídat a odvracet problémy, které nám komplikují život, přidělávají starosti a ukrádají čas.
 4. Rozvoj schopností, znalostní management, koncept „Učící se organizace“.
 5. Jak lidi účinně motivovat, jak formovat jejich postoje, aby chtěli dělat to, co od nich očekáváme.
 6. Jak vést lidi při změnách.
 7. Vedení týmů - sestavování, rozvoj, prevence a zvládání konfliktů atd.
 8. Komunikace, vedení porad, asertivita.
 9. Optimalizace pracovních podmínek a zátěže, prevence stresů.
 10. Time management, priority management.

PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 3 600 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"