Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní 2-denní

Jak úspěšný manažer neztrácí čas se zbytečnými problémy,
2 denní

Otevřeli jste popis 2 denního formátu semináře. 2 denní formát semináře poskytuje prostor pro

· detailnější probrání postupů, které v každodenní praxi umožňují zvládat příčiny časových ztrát při vedení lidí,

· využití interaktivních akcí (brainstorming, brainwriting, řízené diskuse, škálové dotazníky),

· vyzkoušení prakticky použitelných postupů v modelových situacích; dva školicí dny mohou ale nemusí následovat vzápětí po sobě, mohou se konat např s týdenním odstupem.

Cílová skupina

Majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisté, vedení úřadů a dalších organizací, vedoucí pracovních týmů.

Cíl

Většina manažerů žije v prostředí stálého časového tlaku – „nestíháme“, „nevíme, co dřív“. Předpokladem úspěšného managementu je aktivní odstraňování nedostatků, které snižují výkonnost lidí, ohrožují pracovní procesy a jsou příčinou stresu a časových ztrát. A taky cíleně se bránit nutnosti ztrácet čas napravováním následků různých nežádoucích událostí, kterým bylo možné předejít.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými postupy:

 • jak nedostatky včas odhalovat, 
 • jak se zbytečným ztrátám času efektivně bránit.

Přínosy:

· vyhnout se časovým stresům, únavě, neplnění…,

· získat časový prostor na to, co je opravdu důležité, co nám pomůže splnit naše cíle,

· a taky získat nové příležitosti pro zlepšování pracovních způsobilostí (mých i podřízených),

podmínek, postupů, činností, součinnosti, komunikace…

· efektivně předcházet a zvládat problémy, rizika, konflikty, chyby atd.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

1. Proč se často přednostně věnujeme věcem, které nepospíchají a které nejsou důležité, proč často věci nedotahujeme do konce; a jak tomu předcházet. Postupy organizování, šetření a využívání času, prioritizace úkolů podle naléhavosti a závažnosti: TIME MANAGEMENT A PRIORITY MANAGEMENT.

2. S jakými zloději času se nejčastěji potýkáme a jaké jsou příčiny těchto problémů - kterých chyb se při vedení lidí často dopouštíme a následně musíme ztrácet čas s jejich nápravou.

3. Jak předvídat a odvracet rizika a problémy, které nám komplikují život, přidělávají starosti a ukrádají čas. Prakticky použitelné metody a postupy vyhledávánískrytých nedostatků a odstraňování příčin selhání a nežádoucích událostí.

4. Jak lidi účinně motivovat, jak formovat jejich postoje, aby chtěli dělat to, co od nich očekáváme. Jak se bránit syndromu vyhoření, jako ho zvládat.

5. Další cesty k zvládání zlodějů času při vedení lidí: proaktivní leadership, formování kultury, zlepšování pracovních podmínek, znalostní management, rozvoj schopností, vedení týmů, komunikace, zvládání konfliktů, prevence stresů, rizikologické myšlení, asertivita atd.

6. Jak vést lidi při změnách, jejich přípravě a realizaci – jak včas rozpoznat spolupracovníky, kteří mohou zaváděným změnám z různých důvodů překážet a škodit.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš je autorem knihy Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 6 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"