Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Akreditovaný 1-denní

Interní směrnice a práce s nimi

Cílová skupina

 • všichni, kdo mají kvalitu podnikových směrnic na starosti,
 • majitelé firem a top management,
 • pracovníci interního auditu,
 • tvůrci směrnic,
 • pracovníci veřejné a státní správy.

Cíl

 • Seznámit účastníky s přínosy a s typickými úskalími interních směrnic (norem).
 • Objasnit význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic.
 • Ukázat proč "generální úklid" má v mnoha případech začít právě u směrnic.
 • Ukázat interní směrnice jako průsečík střetů zájmů, ale také jako dobré východisko pro obecný konsensus.
 • Zamyslet se nad problémy aktualizace směrnic.
 • Podat návod, jak dobré směrnice vytvářet.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program


Lektoři
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Vzdělání
 • Open University ČR - management
 • ITIL
 • Prince2
 • ISO 9000-2000 transition auditor
 • ISO 14000 (Enviromental Management System) internal auditor
Praxe
 • Manažer v mezinárodních firmách ad administrativa, kvalita, prodej, distribuce softwarových řešení.
 • Auditor v ČR, Anglii, Rakousku a v Turecku.
 • Vedoucí týmu metodologie s globální působností ad regiony Evropa, Asie, Amerika.
 • Stáže, kurzy a konference v Rakousku, Německu, Rusku, Holandsku, Anglii, Portugalsku, Švýcarsku, Monaku a v Malajsii.
 • Lektor TIMING Praha
Aktivity
 • Řízení kvality
 • Správa procesů se zaměřením na IT služby
 • Metodologie
 • Podnikové řízení
 • Obchodní a organizační plánování
 • Řízení rozvoje organizace
 • Lektorská činnost a školení
 • Konzultace a poradenství
 • Přednášky a odborné články
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"