Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

1-denní

Vstřícná asertivita

Cílová skupina

Kurz je určen všem, kdo chtějí lépe porozumět svým komunikačním stereotypům, zvýšit efektivitu své komunikace a naučit se lépe bránit manipulaci. Všem, kdo se chtějí více prosadit a jednat vstřícně, ale rozhodně. Se svými bližními, se svými kolegy, zákazníky či klienty.

Cíl

Uvědomit si, CO CHCI, o CO MI JDE, a zároveň naslouchat partnerovi a slyšet, CO CHCE ON. Zaměříme se na to, jak prosadit své potřeby, jak projevit vlastní pocity a  názory a zároveň jak reflektovat potřeby a pocity druhých lidí. Jde nám hlavně o  dohodu, ne o prosazení se za každou cenu. Zdravá asertivita je komunikační schopnost sdělovat a prosazovat vlastní názory, postoje a požadavky s respektem, vstřícně, ohleduplně, neagresivně a bez manipulace. Asertivní člověk dokáže říci NE.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • Co je to asertivita? Asertivitě není třeba se učit, ale objevit ji v sobě.
 • Proč trénovat asertivní jednání
 • Styly chování
 • Příklady neefektivní komunikace
 • Emoce a jak je zvládat
 • Co je to manipulace
 • Typy manipulátorů
 • Jak manipulaci rozpoznat a jak se jí bránit
 • Konfliktní situace a metody zvládání konfliktů 
 • Co nám pomůže v problémové situaci
 • Nečisté kroky v konfliktních situacích
 • Přehled efektivních komunikačních dovedností
 • Nácvik asertivních technik
Lektor
Vzdělání
 • DAMU, katedra Autorské tvorby a pedagogiky, magisterské studium
 • 150 hodinový kurz pro sociální pracovníky, Děčín
 • Zvládání krizových situací a duševní hygiena, Agentura Pondělí, Rumburk
Praxe
 • Lektorská spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, ACZ Práce, TIMING Praha, Elpida
 • Univerzita Karlova - výuka předmětu „Mluvní a pohybová výchova“
 • Prosperita, o.p.s. - vedoucí produkce vzdělávacích videí
 • Agentura Pondělí - vedení programu Tréninkový byt
 • JuniorMedia Society o.p.s. - návrh a realizace vzdělávacích programů
Publikace
 • 5 beletristických knížek
Aktivity
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Perfektní prezentace – práce s prezentačními programliy
 • Asertivita
 • Kreativní řešení problémů
 • Rétorika
 • Týmová spolupráce
 • Duševní hygiena
 • Videokamera v práci, prezentaci, propagaci
Cena

Standardní cena: 3 600 Kč


Zpět na "Komunikace, prezentace"