Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

1-denní

ČIIA - AUTENTICKÉ VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně (rozmanitost, složení skupiny posluchačů přispívá k dobrému efektu semináře).

URČENO PRO

Interní auditoři, učitelé na všech stupních od ZŠ po VŠ, veřejně vystupující manažeři, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, manažeři projektových týmů, výrobní školitelé, pracovníci veřejné správy, právníci, politici a vlastně všichni, kdo pracují a komunikují s lidmi a nemají při této své činnosti dokonalou odezvu a dobrý vnitřní pocit.

CÍL SEMINÁŘE

Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka (včetně online komunikace). Naučit aktéry úspěšně předávat i přijímat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo uměleckého působení. Objevit u každého individuální kreativní schopnosti.

OBSAH SEMINÁŘE

·        Poučky o řeči těla – jak je chápat, aneb jak si z nich neudělat svěrací kazajku.

·        Gesta uzavřená, otevřená a rozporná.

·        Okruhy pozornosti – vnímání prostoru sebe sama v něm, základní typy komunikačních prostorů, v čem hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu.

·        Hlas, pozitivní i negativní účinky hlasového projevu, objevení a posílení individuálních schopností.

·        Při projevu k auditoriu: Číst či nečíst? Kdy ano, kdy ne?

·        Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, odborné, lokální, …).

·        Rytmus, intonace, akcent; umíme sugestivně prezentovat pointu? 

·        Mikrofony a ozvučení.

·        Upevnění autority aktéra v jeho životních rolích, včetně role šéfa čehokoli.

ROZVRH SEMINÁŘE

09.00–16.00

Lektor: RNDr. Weinberger Jiří

Cena

člen ČIIA 2.600,- Kč bez DPH (3.146,- Kč s DPH)

nečlen ČIIA 3.250,- Kč bez DPH (3.933,- Kč s DPH)

Kontakt a další informace: 731 157 250


Doplňující informace

Podle možností bude seminář buď prezenční nebo online

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Cena

Standardní cena: 3 250 Kč

Cenu upřesní ČIIA, členové ČIIA mají slevu, viz https://www.interniaudit.cz/

Zpět na "Komunikace, prezentace"