Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

2-denní

ČIIA - AUTENTICKÉ VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ A JEHO TRÉNINK

Dvoudenní seminář s časovým odstupem. Seminář bude probíhat 4. března a 11. března 2019 v čase od 09:00 do 16:00 hod.

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Tréninky v této specifické oblasti mohou dokonce profitovat z nestejné předchozí zkušenosti posluchačů

URČENO PRO

Auditory, manažery na všech úrovních, tiskové mluvčí, asistenty a asistentky, výrobní školitele, pracovníky veřejné a státní správy, právníky, politiky, učitele atd.

CÍL SEMINÁŘE

Předat základní znalosti a zejména schopnost dobře komunikovat. Získat každého pro práci na sobě. Objevit potenciál účastníka dle osobnosti, věku, pohlaví, postavení, vzdělání, zevnějšku a aktuálních úkolů; v rámci semináře probereme specifika situací, které si můžeme rozdělit dle odpovědí na otázky Kdo? Komu? Co? Jak? Proč? Navodit zdravý životní pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit se úspěšně předávat informace (a také ten zdravý životní pocit), ať už v rámci veřejného, odborného, pedagogického nebo i uměleckého působení.

OBSAH SEMINÁŘE

·       Objevujeme v klidu individuální možnosti každého posluchače (ani zdaleka nejsme všichni stejní, ani zdaleka nemáme všichni stejné povinnosti).

·       Uvědomujeme si význam kvalitního používání hlasu pro navození zdravého životního pocitu; zdravá hlasová technika upevňuje přirozenou autoritu mluvčího a je inspirujícím doplňkem každé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením.

·       Poučky o řeči těla a četné další poučky - jak je správně chápat, aneb jak si ze znalostí neudělat svěrací kazajku.

·       Gesto a jeho synergie s hlasem; uzavřená, otevřená a rozporná gesta.

·       Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama jak v prostoru, tak v čase; základní typy komunikačních prostorů, jak a kde hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu.

·       Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, technické, lokální, …).

·       Vztah mezi písemným a ústním projevem a jeho význam pro praxi v obou směrech.

·       Rytmus, intonace, akcent.

·       Práce s časem, typy prezentací, zpětná vazba.

·       Dialog s vnitřním partnerem.

·       Argumentace a společné hledání.

·       Vyladění řečníka, kondice, tréma.

·       Dlouhodobé cykly průběžného zlepšování se.

·       Umět je v komunikaci s lidmi ještě důležitější než vědět; proto budeme v rámci tohoto semináře hodně trénovat; dobře využijeme posluchárnu, ve které bude i trochu volného prostoru pro (občasný) fyzicky nenáročný pohyb.

ROZVRH SEMINÁŘE

9.00–16.00

MÍSTO KONÁNÍ: Karlovo náměstí 319/3

120 00 Praha 2

E-mail: ciia@interniaudit.cz 

Lektor: RNDr. Weinberger Jiří

Doplňující informace

Dvoudenní seminář s časovým odstupem. Seminář bude probíhat 4. března a 11. března 2019 v čase od 09:00 do 16:00 hod.

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 4 961 Kč

Včetně DPH; členové ČIIA mají slevu, viz kód akce: 19021, https://www.interniaudit.cz/

Zpět na "Komunikace, prezentace"