Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

1-denní

Písemná komunikace v češtině II. (lze se přihlásit i bez absolvování I. části)

Cílová skupina

Absolventi akreditovaného kurzu Písemná komunikace I., manažeři, specialisté, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a sekretářky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Cíl

Prohloubit a upevnit znalosti a dovednosti získané v základním akreditovaném kurzu, otevřít posluchačům obzor a možnosti, které nabízí kreativní přístup k jazyku a to jak z hlediska obecně lidského, tak z hlediska komernčního využití kreativity.Lektor
Vzdělání
 • Obchodní akademie – obor cestovní ruch
 • PedF UK – obor český jazyk – francouzský jazyk
 • PedF UK – doktorské studium v oboru pedagogika, specializace didaktika literatury
 • habilitace v oboru pedagogika
Praxe
 • ZŠ Praha 8 – učitel: francouzská konverzace, španělská konverzace, literární semináře
 • lektor Domu dětí a mládeže Praha 8
 • lektor TIMING Praha
 • odborný asistent katedry české literatury PedF UK
 • zástupce vedoucí katedry české literatury PedF UK
 • pracovní pobyty a stáže v zahraničí
 • řešitel a spoluřešitel domácích i mezinárodních projektů
 • vedoucí střediska Univerzity prvního věku - Labyrintu věd(ění) na PedF UK
 • recenzent desítek učebnic / čítanek českého jazyka a literatury a vědeckých monografií
 • vedoucí katedry české literatury PedF UK, docent
Publikace
 • monografie, kapitoly v monografiích, popularizační publikace, publikace v denním tisku, příspěvky na mezinárodních konferencích atd.
Aktivity
 • vlastní literární tvorba
 • jazyky
 • učitel latinskoamerických tanců
 • didaktika literatury
Cena

Standardní cena: 3 600 Kč


Zpět na "Komunikace, prezentace"