Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

1-denní

Písemná komunikace v češtině pro cizince žijící v ČR

Cílová skupina

Manažeři, specialisté, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a sekretářky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři.

Cíl

Stimulovat schopnost reflexe psaného textu, schopnost správně, efektivně a kultivovaně písemně komunikovat. Objevit potenciál účastníka dle osobnosti, věku, pohlaví, postavení, vzdělání a aktuálních úkolů.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • Psaný text a mluvené slovo, specifika psaného textu.
 • Nejčastější gramatické, stylistické a logické chyby v psaném textu.
 • Rizika nedorozumění a jak se jich vyvarovat.
 • Identifikace chyb a optimalizace textu.
 • Tvorba vybraných dokumentů.
 • Hledání podstatných informací v psaném textu, identifikace jádra sdělení.
 • Osnova a její kritické hodnocení.
 • Tvorba anotace a její kritické hodnocení, reflektivní analýza textu.
 • Briefing, tvorba, posouzení jeho kvality.
 • Obchodní korespondence.
 • Argumentace, rozdíl mezi faktem a argumentem, co je to pseudoargument.
 • Rekonstrukce psaného textu a reflexe jeho struktury.

Lektor hovoří česky, anglicky, španělsky a francouzsky.

Lektor
Vzdělání
 • Obchodní akademie – obor cestovní ruch
 • PedF UK – obor český jazyk – francouzský jazyk
 • PedF UK – doktorské studium v oboru pedagogika, specializace didaktika literatury
 • habilitace v oboru pedagogika
Praxe
 • ZŠ Praha 8 – učitel: francouzská konverzace, španělská konverzace, literární semináře
 • lektor Domu dětí a mládeže Praha 8
 • lektor TIMING Praha
 • odborný asistent katedry české literatury PedF UK
 • zástupce vedoucí katedry české literatury PedF UK
 • pracovní pobyty a stáže v zahraničí
 • řešitel a spoluřešitel domácích i mezinárodních projektů
 • vedoucí střediska Univerzity prvního věku - Labyrintu věd(ění) na PedF UK
 • recenzent desítek učebnic / čítanek českého jazyka a literatury a vědeckých monografií
 • vedoucí katedry české literatury PedF UK, docent
Publikace
 • monografie, kapitoly v monografiích, popularizační publikace, publikace v denním tisku, příspěvky na mezinárodních konferencích atd.
Aktivity
 • vlastní literární tvorba
 • jazyky
 • učitel latinskoamerických tanců
 • didaktika literatury
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Komunikace, prezentace"