Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

 Akreditovaný  Interaktivní 2-denní

Naučte se komunikovat efektivně

Cílová skupina

Manažeři, veřejně vystupující odborníci, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti / asistentky, sekretářky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři, pracovníci veřejné a státní správy.

Cíl

Předat základní znalost a zejména schopnost dobře komunikovat. Získat každého pro práci na sobě. Objevit potenciál účastníka dle osobnosti, věku, pohlaví, postavení, vzdělání, zevnějšku a aktuálních úkolů.

Program (vždy 9:00 - 16:00)

 • KOMUNIKACE a její trénink
  • Řeč těla - poučky a jak je správně chápat
  • Okruhy pozornosti
  • Gesto a hlas, uzavřená, otevřená a rozporná gesta
  • Volba jazykové vrstvy, interakce
  • Rytmus, intonace, akcent
 • PREZENTACE a její trénink
  • Práce s časem, typy prezentací, zpětná vazba
  • Vizualizace, technické prostředky
  • Argumentace a společné hledání
  • Vyladění řečníka, kondice, tréma
  • Cyklus průběžného zlepšování se

Práce s videozáznamy. Občerstvení. Certifikát.

Doplňující informace

Komunikační kurzy nabízíme jak v 1 denní, tak ve 2 denní verzi. Víme, že manažeři šetří časem svých podřízených, ale víme také, že dobrý efekt kurzů vyžaduje praktický trénink; a trénink vyžaduje čas. Proto účastníkům 2 denních kurzů nabízíme jako motivační bonus knihu Učíme děti myslet a mluvit, která se v mnoha ohledech může hodit i dospělým.

Lektoři
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Vzdělání
 • DAMU, katedra Autorské tvorby a pedagogiky, magisterské studium
 • 150 hodinový kurz pro sociální pracovníky, Děčín
 • Zvládání krizových situací a duševní hygiena, Agentura Pondělí, Rumburk
Praxe
 • Lektorská spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, ACZ Práce, TIMING Praha, Elpida
 • Univerzita Karlova - výuka předmětu „Mluvní a pohybová výchova“
 • Prosperita, o.p.s. - vedoucí produkce vzdělávacích videí
 • Agentura Pondělí - vedení programu Tréninkový byt
 • JuniorMedia Society o.p.s. - návrh a realizace vzdělávacích programů
Publikace
 • 5 beletristických knížek
Aktivity
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Perfektní prezentace – práce s prezentačními programliy
 • Asertivita
 • Kreativní řešení problémů
 • Rétorika
 • Týmová spolupráce
 • Duševní hygiena
 • Videokamera v práci, prezentaci, propagaci
Vzdělání
 • Obchodní akademie – obor cestovní ruch
 • PedF UK – obor český jazyk – francouzský jazyk
 • PedF UK – doktorské studium v oboru pedagogika, specializace didaktika literatury
 • habilitace v oboru pedagogika
Praxe
 • ZŠ Praha 8 – učitel: francouzská konverzace, španělská konverzace, literární semináře
 • lektor Domu dětí a mládeže Praha 8
 • lektor TIMING Praha
 • odborný asistent katedry české literatury PedF UK
 • zástupce vedoucí katedry české literatury PedF UK
 • pracovní pobyty a stáže v zahraničí
 • řešitel a spoluřešitel domácích i mezinárodních projektů
 • vedoucí střediska Univerzity prvního věku - Labyrintu věd(ění) na PedF UK
 • recenzent desítek učebnic / čítanek českého jazyka a literatury a vědeckých monografií
 • vedoucí katedry české literatury PedF UK, docent
Publikace
 • monografie, kapitoly v monografiích, popularizační publikace, publikace v denním tisku, příspěvky na mezinárodních konferencích atd.
Aktivity
 • vlastní literární tvorba
 • jazyky
 • učitel latinskoamerických tanců
 • didaktika literatury
Cena

Standardní cena: 6 000 Kč


Zpět na "Komunikace, prezentace"