Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

 Online půldenní

Jak si vylepšit Powerpoint i svůj projev ONLINE

TATO AKCE PROBÍHÁ V REŽIMU ONLINE

TATO AKCE PROBÍHÁ V REŽIMU ONLINE

Cílová skupina

Manažeři, vedoucí týmů, veřejně vystupující odborníci, školitelé, lektoři, učitelé, prodejci, tiskoví mluvčí, moderátoři, PR pracovníci, HR pracovníci, asistenti/asistentky, členové projektových týmů, auditoři.

Cíl

 • naučit se vytvářet skutečně kvalitní a účinné prezentace a být v této oblasti tvořivý
 • osvojit si základy grafického uspořádání prezentací
 • zjistit, co je v nabídce programů typu Power Point přínosné, a co nikoli
 • naučit se, jak vytvářet v programu Power Point působivé prezentace
 • seznámit se s novou metodou prezentace
 • seznámit se s možnostmi využití myšlenkových map v programu Prezi

Harmonogram:  9:00 až 13:00 výuka a trénink

Program

 • typy prezentací
 • příprava prezentace, základní body pro přípravu prezentace
 • člověk a technika – jak skloubit své vystupování s promítáním slidů
 • grafické desatero – jak vytvořit pěknou prezentaci
 • působivé prezentace v programu Power Point
 • ještě působivější prezentace v programu Prezi
 • zpracování audia pro prezentace
 • zpracování videa a videoukázek pro prezentace
 • kreativita – hledání nápadů
 • zpětná vazba k prezentacím účastníků i celému kurzu


Doplňující informace

TATO AKCE PROBÍHÁ V REŽIMU ONLINE

Lektor
Vzdělání
 • DAMU, katedra Autorské tvorby a pedagogiky, magisterské studium
 • 150 hodinový kurz pro sociální pracovníky, Děčín
 • Zvládání krizových situací a duševní hygiena, Agentura Pondělí, Rumburk
Praxe
 • Lektorská spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, ACZ Práce, TIMING Praha, Elpida
 • Univerzita Karlova - výuka předmětu „Mluvní a pohybová výchova“
 • Prosperita, o.p.s. - vedoucí produkce vzdělávacích videí
 • Agentura Pondělí - vedení programu Tréninkový byt
 • JuniorMedia Society o.p.s. - návrh a realizace vzdělávacích programů
Publikace
 • 5 beletristických knížek
Aktivity
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Perfektní prezentace – práce s prezentačními programliy
 • Asertivita
 • Kreativní řešení problémů
 • Rétorika
 • Týmová spolupráce
 • Duševní hygiena
 • Videokamera v práci, prezentaci, propagaci
Cena

Standardní cena: 3 200 Kč


Zpět na "Komunikace, prezentace"