Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

1-denní

Autentické veřejné vystupování

Autentické veřejné vystupování 1 denní kurz

Lektor: RNDr. Jiří Weinberger

Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit aktéry úspěšně předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo uměleckého působení. Objevit u každého individuální kreativní schopnosti.

Cílová skupina: učitelé na všech stupních od MŠ po VŠ, veřejně vystupující manažeři, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři, pracovníci veřejné státní správy, právníci, politici a vlastně všichni, kdo pracují a komunikují s lidmi.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Hlavní tematické okruhy:

·       Poučky o řeči těla a další - jak je správně chápat, aneb jak si ze znalostí neudělat svěrací kazajku

·       Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama v prostoru, základní typy komunikačních prostorů, v čem hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu

·       Gesta uzavřená, otevřená a rozporná, přirozená a umělá; práce s prostorem a s rovnováhou

·       HLAS, POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ ÚČINKY HLASOVÉHO PROJEVU, objevení individuálních schopností (ani zdaleka nejsme všichni stejní), význam kvality hlasu pro navození zdravého životního pocitu

·       Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, technické, lokální, …)

·       Rytmus, intonace, akcent; umíme vyprávět vtipy? 

·       Co je to dialog s vnitřním partnerem a jak se dá využít v praxi

·       Mikrofony a ozvučení

·       Dobrá technika projevu vytváří a upevňuje přirozenou autoritu každého aktéra a je zdravým doplňkem každé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf atd.)

Kontakty:

TIMING Praha, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1; timing@timing.cz, www.timing.cz, 604 102 815

2 denní kurz, jehož 2. den proběhne s týdenním odstupem

Vzdělání a aktivity lektora

Matematika: MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika

Herectví: Studium pro pracující, oddělení vedené prof. Ivanem Vyskočilem

Publikace: Více než 100 publikací v ČR i zahraničí, viz také školicí firma TIMING Praha.

Publikace se zaměřením blízkým tematice kurzu a další inspirativní odkazy:

Komunikační egoismus a management rizik

Shodneme se na tom, co je to nonsense?

Úskalí interních směrnic a jak se jim vyhnout

Úvahy o výuce (nejen) matematiky

Učíme děti myslet a mluvit + recenze

Radostný úlek a jiné povídky + recenze

Postmoderní trendy v současné básnické tvorbě Jiřího Weinbergera

Večerní host radiožurnálu – rozhovor s Jiřím Weinbergerem

Nejnovější lektorova kniha

e-knihy Jiřího Weinbergera na stránkách Městské knihovny v Praze

Zábavné publikace: Poezie pro děti i pro dospělé, 2 knihy povídek, 15 scénářů pro literárně-hudební kabarety; 15 knížek; texty písní do hry Myška z bříška pro Divadlo v Dlouhé, občasné překlady poezie do češtiny; viz také JW-aktuálněJW – všechny zábavné knihy.

Písňové texty: Během let je Jiřímu Weinbergerovi zhudebnili Václav Lahodný, Michal Vích, Jan Vondráček, Hana Tonzarová, Pavel Jurkovič, Miloš Kysilka a Tomáš Vlk.

Kulturní a sportovní záliby: Divadlo, literatura, sport, kreativní psaní (poezie, próza, eseje), aktivní účast v literárních kabaretech, t. č. zejména v kavárně www.cafeidoskop.cz.

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Cena

Standardní cena: 3 600 Kč

Množstevní slevy pro posluchače z téže organizace

Zpět na "Komunikace, prezentace"