Komunikace, prezentace

Zpět na "Komunikace, prezentace"

 Online půldenní

Autentická veřejná komunikace, 4 interaktivní hodiny ONLINE

TATO AKCE PROBÍHÁ V REŽIMU ONLINE

Cíl: Navodit zdravý pocit člověka veřejně předávajícího i přijímajícího informace při odborném, pedagogickém, uměleckém či politickém působení. Objevit individuální kreativní schopnosti a ošetřit úskalí, která daný veřejně komunikující posluchač pociťuje.

Cílová skupina: učitelé od MŠ po VŠ, veřejně vystupující manažeři, prodejci, úředníci, politici, tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři, pracovníci veřejné a státní správy a vlastně všichni, kdo pracují a komunikují s lidmi.

Harmonogram:  9:00 až 13:00 výuka a trénink

Tematické okruhy:

·       Poučky o řeči těla a další - jak je správně chápat, aneb jak si ze znalostí neudělat

svěrací kazajku

·       Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama v prostoru, základní typy komunikačních

prostorů, v čem hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu

·       Gesta uzavřená, otevřená a rozporná, přirozená a umělá; práce s prostorem a

s rovnováhou

·       HLAS, POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ ÚČINKY HLASOVÉHO PROJEVU, objevení

individuálních schopností (nejsme všichni stejní), význam kvality hlasu pro navození zdravého životního pocitu

·       Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, technické, lokální, …)

·       Rytmus, intonace, akcent; umíme vyprávět vtipy? 

·       Co je to dialog s vnitřním partnerem a jak se dá využít v praxi

·       Mikrofony a ozvučení

·       Dobrá technika projevu vytváří a upevňuje přirozenou autoritu každého aktéra a je

zdravým doplňkem každé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením

(učitel, rodič, šéf atd.)

Kontakty:

kurzytiming@seznam.cz, www.timing.cz, 603 554 535, 604 102 815

Vzdělání a aktivity lektora

Matematika: MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika

Herectví: Studium pro pracující, oddělení vedené prof. Ivanem Vyskočilem

Publikace: Více než 100 publikací v ČR i zahraničí, viz také školicí firma TIMING Praha.

Publikace se zaměřením blízkým tematice kurzu a další

inspirativní odkazy:

Komunikačníegoismus a management rizik

Shodnemese na tom, co je to nonsense?

Úskalíinterních směrnic a jak se jim vyhnout

Úvahyo výuce (nejen) matematiky

Učímeděti myslet a mluvit + recenze

Radostnýúlek a jiné povídky + recenze

Postmodernítrendy v současné básnické tvorbě Jiřího Weinbergera

Večerníhost radiožurnálu – rozhovor s Jiřím Weinbergerem

Nejnovějšílektorova kniha

e-knihyJiřího Weinbergera na stránkách Městské knihovny v Praze

Zábavné publikace: Poezie pro děti i pro dospělé, 2 knihy

povídek, 15 scénářů pro literárně-hudební kabarety; 15 knížek;

texty písní do hry Myška z bříška pro Divadlo v Dlouhé (kliknutím spustíte pro děti i pro dospělé záznam z celého představení), občasné překlady

poezie do češtiny; viz také JW-aktuálněJW – všechny zábavnéknihy.

Písňové texty: Během let je Jiřímu Weinbergerovi zhudebnili Václav Lahodný,

Michal Vích, Jan Vondráček, Hana Tonzarová, Pavel Jurkovič, Miloš Kysilka a

Tomáš Vlk.

Kulturní a sportovní záliby: Divadlo, literatura, sport, kreativní psaní (poezie, próza, eseje), aktivní účast v literárních kabaretech, t. č. zejména v kavárně www.cafeidoskop.cz.


Lektor
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Cena

Standardní cena: 3 200 Kč


Zpět na "Komunikace, prezentace"