Umělecké kurzy

Zpět na "Umělecké kurzy"

 Interaktivní 2-denní

Videokamera v práci, na výletě, při pokusu o vlastní film

Cílová skupina:

- profesionální marketing, výukové firmy, školy, reklamní a realitní agentury, zájemci o aktivní filmovou tvorbu, amatérští tvůrci

Cíl:

- O tom, jak se dělá film, se lze dočíst v řadě knih.

- Četba ale sotva nahradí praktickou instruktáž, ve které se každý posluchač - bude-li chtít - ocitne v roli scénáristy, režiséra, kameramana i herce (resp. moderátora, lektora).

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah

Poznámka:

Obsah kurzu je skoro stejný pro všechny čtyři nabízené varianty. Důkladnost, s jakou bude téma probráno, samozřejmě velmi závisí na tom, kolik času je k dispozici.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program:

Před kamerou a za kamerou

1. Úvod

1. Využití videokamery - jak využít videokameru v práci i v soukromí.

2. Brainstorming - video ve výuce, prezentaci, reklamě.

3. Co potřebujete právě vy?

2. Příprava

1. Nápad

2. Stručný příběh

3. Zpracování scénáře

3. Před kamerou

1. Vyjádřit se pohybem

2. Mluvené slovo

3. Tréma

4. Za kamerou

1. Co dělá režisér

2. Co dělá kameraman

3. Hlavní zásady práce s kamerou

4. Práce se zvukem

5. Filmové tipy a triky

6. Význam a způsoby střihu

5. Natočení krátkého příběhu či reklamního spotu, nebo sestavení prezentace 


Lektor
Vzdělání
 • DAMU, katedra Autorské tvorby a pedagogiky, magisterské studium
 • 150 hodinový kurz pro sociální pracovníky, Děčín
 • Zvládání krizových situací a duševní hygiena, Agentura Pondělí, Rumburk
Praxe
 • Lektorská spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, ACZ Práce, TIMING Praha, Elpida
 • Univerzita Karlova - výuka předmětu „Mluvní a pohybová výchova“
 • Prosperita, o.p.s. - vedoucí produkce vzdělávacích videí
 • Agentura Pondělí - vedení programu Tréninkový byt
 • JuniorMedia Society o.p.s. - návrh a realizace vzdělávacích programů
Publikace
 • 5 beletristických knížek
Aktivity
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Perfektní prezentace – práce s prezentačními programliy
 • Asertivita
 • Kreativní řešení problémů
 • Rétorika
 • Týmová spolupráce
 • Duševní hygiena
 • Videokamera v práci, prezentaci, propagaci
Cena

Standardní cena: 7 200 Kč


Zpět na "Umělecké kurzy"