Ředitel

Ředitelna

Luděk Vajner
U Klikovky 7, 150 00 Praha 5
603 554 535, 604 102 815, kurzytiming@seznam.czPhDr. Mgr. Luděk Vajner

Luděk Vajner

Vzdělání

 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice

Praxe

 • 1993 dodnes lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha


RNDr. Jiří Weinberger, CSc.

Jiří Weinberger

Vzdělání

 • MFF UK obor: Pravděpodobnost a statistika
 • Herectví na LŠU

Praxe

 • 1970 – 1974 SVÚM, modelování životnosti komponent strojních zřízení
 • 1974 – 1975 Fyziologický ústav Lékařské fakulty UK, modelování neurologických systémů, výuka biokybernetiky
 • 1976 – 1989 INORGA, simulační modelování výrobních toků, optimalizace výrobních systémů, tvorba specializovaného SW pro výše uvedené účely
 • 1990 dodnes OSVČ, konzultant a programátor pro řadu společností
 • 1992 dodnes OSVČ, lektor TIMING Praha, Řízení a optimalizace projektů, Řízení rizik, Jak pracovat s interními směrnicemi, Autentické veřejné vystupování (zpravidla v režii TIMING Praha, občas také lektor ČIIA)
 • Po celou dobu kreativní psaní a autorské divadlo – viz www.j-w.cz.