Marketing a prodejní dovednosti

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"

2-denní

Marketing pro úspěšné podnikání

Cílová skupina

 • živnostníci, podnikatelé, majitelé firem
 • manažeři obchodu a marketingu, marketéři firem, kteří typicky mají na starosti marketing celé společnosti
 • specialisté marketingu a podpory prodeje
 • poradci a experti marketing managementu v agenturách

Cíl

 • poskytnout ucelený pohled na praktické řízení marketingu ve firmě, zasadit praktické znalosti marketingu do širšího kontextu
 • umožnit hlubší analýzu současné úrovně řízení marketingu ve firmě
 • posoudit vhodnost metod a marketingových aktuálních konceptů ve firmě
 • nabídnout možnosti, jak aktivovat marketingové myšlení celé firmy a využívat moderní trendy
 • najít nové kombinace marketingových nástrojů a tím zvýšit marketingovou výkonnost (efektivity vynaložených nákladů)
 • získat znalosti pro optimální výběr marketingových nástrojů
 • využít praktická cvičení k aplikaci poznatků do praxe, vyzkoušet si řešení vlastní případové studie.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • Marketing jako metoda řízení i způsob myšlení
 • Cesty řízení marketingu ve firmě
 • Nové marketingové trendy
 • Přehled klasických i nových marketingových nástrojů a jak je optimálně využít
 • Aplikace principů marketingu v různých typech firem a trhů
 • Jak marketing zdokonalit a zefektivnit
 • Případové studie a cvičení, testy, workshop, individuální konzultace projektů.
Lektor
Vzdělání
 • VŠE Praha
Praxe
 • Marketingová akademie
 • Středoevropském institutu reklamní tvorby (CEAAI)
 • pedagog v oblasti marketingu na ČVUT
 • lektorka TIMING Praha
Publikace
 • Odborné články v prestižních časopisech
Aktivity
 • marketingová manažerka ve velkých zahraničních společnostech a konzultačních
 • firmách
 • lektorka marketingu ve firmách
 • osobní lektorka marketingu
Cena

Standardní cena: 7 200 Kč

Cena je konečná, nejsme plátci DPH

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"