Marketing a prodejní dovednosti

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"

1-denní

Marketing při startu nebo restartu podnikání

Motto: Marketing se dá přirovnat k rozdělávání ohně. I s dobrým podpalovačem trvá chvíli, než se třísky rozhoří natolik, abyste mohli přiložit polena...

Cílová skupina

 • Začínající podnikatelé
 • Podnikatelé se zájmem o růst svých firem
 • Ti kdo uvažují o restartu podnikání
 • Ti kdo podnikají a chtějí si rozšířit své znalosti marketingu

Cíl

 • Podat základní přehled o teorii a praxi marketingu, marketingových krocích a činnostech tvořících základ podnikání       
 • Poskytnout potřebné know-how pro vytvoření marketingové náplně podnikatelského plánu
 • Upozornit na časté chyby v oblasti marketingu spojené se startem a restartem podnikání
 • Vyzkoušet si řešení vlastní případové studie.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • Co je marketing a proč se jím při podnikání zabývat
 • Marketingový kontext pro start a restart podnikání
 • Víte, kam směřujete, co a komu chcete prodávat, kdo jsou vaši konkurenti,  jakou zvolíte strategii a jak oslovíte své zákazníky?  
 • Varianty a možnosti sestavení podnikatelského, resp. marketingového plánu - doporučený postup tvorby
 • Nejčastější marketingové chyby při startu nebo restartu podnikání a jak se jich vyvarovat
 • Případové studie a cvičení.
Lektor
Vzdělání
 • VŠE Praha
Praxe
 • Marketingová akademie
 • Středoevropském institutu reklamní tvorby (CEAAI)
 • pedagog v oblasti marketingu na ČVUT
 • lektorka TIMING Praha
Publikace
 • Odborné články v prestižních časopisech
Aktivity
 • marketingová manažerka ve velkých zahraničních společnostech a konzultačních
 • firmách
 • lektorka marketingu ve firmách
 • osobní lektorka marketingu
Cena

Standardní cena: 3 600 Kč

cena cena cena

Zpět na "Marketing a prodejní dovednosti"