Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní 2-denní

Řízení a prevence podnikových rizik

Věnujete se cíleně hledání a včasnému odstraňování rizik? Anebo pořád musíte ztrácet čas s napravováním různých nedostatků, chyb svých kolegů a podřízených, konfliktů, nesplněných úkolů a jiných nežádoucích událostí. Problémů, kterým bylo možné předejít.

Máte na to čas a víte jak na to?

Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • personalisté,
 • specialisté pro zvládání podnikatelských, bezpečnostních a zdravotních rizik, manažeři kvality, krizového managementu, controllingu,
 • projektoví manažeři, interim manažeři,
 • poradenské, auditorské a školicí firmy, konzultanti, koučové.

Cíl

 • Vysvětlit a zdůvodnit, proč musí být v každém podniku zaveden management rizik, založený na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace a prevence rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH - pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery. A zbavit se ZBYTEČNÝCH STAROSTÍ a ZLODĚJŮ ČASU.
 • Seznámit se s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují:
 • odhalovat nebezpečí a hrozby, dříve než vznikne problém, nalézat jejich kořenové příčiny a využívat je pro rozhodování o preventivních opatřeních,
 • zlepšovat schopností a motivaci zaměstnanců pro hledání a prevenci rizik,
 • zavádět potřebné změny tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život.
 • Vyzkoušet si některé postupy v modelových situacích s využitím kreativních diskusí, brainstormingu, škálových dotazníků atd.

Obsah

 • Nejčastější chyby podnikových managementů.
 • Manažerské dovednosti v oblasti zvládání rizik. CO, KDY a JAK.
 • Rizikologické myšlení – jakým běžně se vyskytujícím škodlivým tendencím, postojům, návykům je třeba se vyhýbat.
 • Využívání metod, které umožňují podnikům a manažerům předcházet problémům, hrozbám a následným ztrátám – zejména metod identifikace rizik, klasifikace jejich závažnosti a naléhavosti potřebných opatření.
 • Využití rizik jako příležitosti.
 • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – jak předcházet nedostatkům při vedení zaměstnanců, prevence konfliktů, časových ztrát atd.
 • Změny jako zdroj rizik - příprava a realizace změnových projektů.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Doplňující informace

upřesnění termínů: 2.3. - 3.3., 1.6.-2.6.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 6 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"