Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

1-denní

Řízení a prevence podnikových rizik

Většina manažerů se systematicky nevěnuje rizikům - jejich hledání a odstraňování. Někdy proto, že na to nemají čas, někdy že si s tím neví rady. Výsledkem ale je vždy: ztrácí svůj vzácný čas (a nervy) s napravováním chyb, selhání, nehod a jiných nežádoucích událostí. Problémů, které vůbec nemusely nastat.

Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • personalisté,
 • specialisté pro zvládání podnikatelských, bezpečnostních a zdravotních rizik, manažeři kvality, krizového managementu, controllingu,
 • projektoví manažeři, interim manažeři,
 • poradenské, auditorské a školicí firmy, konzultanti, koučové.

Cíl

 1. Vysvětlit a zdůvodnit, proč musí být v každém podniku zaveden management rizik, založený na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace a prevence rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH - pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery...
 2. Seznámit se s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují:
 • odhalovat nebezpečí a hrozby, dříve než vznikne problém, nalézat jejich kořenové příčiny a využívat je pro rozhodování o preventivních opatřeních,
 • zlepšovat schopností a motivaci zaměstnanců pro hledání a prevenci rizik,
 • zavádět potřebné změny tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah

 • Nejčastější chyby podnikových managementů.
 • Metody analýzy a prevence - CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se uměl efektivně vyhýbat nežádoucím událostem. Co k tomu potřebuje.
 • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – jak předcházet nedostatkům při vedení zaměstnanců, prevence konfliktů, časových ztrát atd.
 • Využívání metod, které umožňují podnikům a manažerům předcházet problémům, hrozbám a následným ztrátám – zejména metod identifikace rizik, klasifikace jejich závažnosti a naléhavosti potřebných opatření.
 • Změny jako zdroj rizik - příprava a realizace změnových projektů.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"