Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Online půldenní

Prevence a zvládání rizik, které ohrožují plnění našich úkolů a cílů ONLINE

TATO AKCE PROBÍHÁ V REŽIMU ONLINE

Cíl:

Vysvětlit a zdůvodnit, proč musí být v každém podniku zaveden management rizik, založený na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace a prevence rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH - pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery...

Seznámit se s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují odhalovat nebezpečí a hrozby, dříve než vznikne problém, nalézat jejich kořenové příčiny a využívat je pro rozhodování o preventivních opatřeních.


Obsah:

·             Nejčastější chyby podnikových managementů - v čem mají podniky největší rezervy, s jakými ekonomickými ztrátami se následně potýkají.

·             Metody analýzy a prevence - CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se uměl efektivně vyhýbat nežádoucím událostem. Co k tomu potřebuje: metody identifikace rizik, klasifikace jejich závažnosti a naléhavosti potřebných opatření.

·             Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – jak předcházet nedostatkům při vedení zaměstnanců a týmů, jak zlepšovat pracovní výkonnost a způsobilosti zaměstnanců, motivaci, personální stabilitukomunikaci, firemní kulturu, etiku, pracovní podmínky, předcházení stresům, prevenci konfliktů, časových ztrát atd.

·             Změny jako zdroj rizik - příprava a realizace změnových projektů tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš vzdělání:

ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství a 

Universita Karlova, Filozofická fakulta - obor psychologie.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 3 200 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"