Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní 3-denní

3 denní tréninkový seminář LEADERSHIP

Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisti,
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • auditoři, poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl

Seznámit účastníky s praktickými metodami a postupy vedení lidí a týmů – jak včas nacházet nedostatky a jejich příčiny, aby je bylo následně možné využít jako příležitosti ke zlepšení, k předcházení procesním chybám, nedostatečné pracovní výkonnosti, neplnění cílů, ekonomickým ztrátám, selhání při realizaci změn, personálním problémům, konfliktům atd.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

1

Důvody, proč má řízení lidských zdrojů, rizik a změn pro každý podnik a pro každého manažera klíčový význam

Časté chyby podnikových managementů – příčiny, následky

2

Organizační a procesní management

Identifikace procesů, analýzy procesní sítě

Řízení procesů

Spolehlivost, efektivita, zlepšování

3

Management rizik - zásady, postupy, metody

Analýzy rizik, kauzality jejich vzniku a vývoje

Proaktivní odhalování příčin

Prevence a zvládání rizik

Monitorování skoronehod

Riziko jako příležitost

Rozvoj rizikologického myšlení

4

Lidské zdroje, leadership

Postupy rozpoznání a odstraňování nedostatků

Zvyšování výkonnosti a spolehlivosti lidského činitele

Psychologie a sociologie v personálním řízení

Formování firemní kultury

5

Rozvoj pracovních schopností

Znalostní management

Koncept „Učící se organizace“

Sebereflexe jako základ učení

6

Motivace

Čím je řízeno chování lidí

Postoje a jejich formování

Podnikové motivační systémy

7

Optimalizace pracovních podmínek

Ergonomie

Prevence stresů

8

Controlling

Hodnocení - lidí, managementu, činností, rizik, výsledků, změn

Metody a postupy

9

Vedení pracovních týmů

Sestavování úspěšných týmů

Zlepšování výkonnosti, součinnosti, synergie, kreativity

Využívání skrytého potenciálu

Přidělování týmových rolí…

10

Komunikace

Předpoklady, překážky

Podpora sdílení informací a znalostí

Komunikační schopnosti, asertivita, zlozvyky…

Příprava a vedení porad

Prevence a řešení konfliktů

Týmové diskuse, jak využívat brainstorming, brainwriting atd.

11

Změnový, projektový management

Postupy přípravy a realizace změn

Proč se lidé změnám brání

Jak vést lidi a týmy při změnách

12

Time management a priority management

Prioritizace úkolů podle naléhavosti a důležitosti

Zvládání zlodějů času


PhDr. Ing. Jiří Kruliš je autorem knihy Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 9 500 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"