Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

1-denní

Leadership - vedení lidí a týmů 1 denní

Motto: Vést lidi může být potěšením – pro manažera i pro vedené


Cílová skupina

 • majitelé firem a manažeři na všech pozicích, personalisté
 • vedení úřadů a dalších organizací,
 • vedoucí pracovních týmů,
 • auditoři, poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl

Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí, ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Umí odhalit:

 • proč někteří naši pracovníci nepracují tak, jak bychom chtěli,
 • nedostatečné schopnosti, znalosti, návyky atd.,
 • příčiny snížené pracovní motivace,
 • chyby při prevenci rizik,
 • nedostatky změnového managementu,
 • komunikační a jiné problémy v pracovních týmech,
 • nedostatky v pracovních podmínkách (pracovních procesech, prostředí, firemní kultuře, BOZP atd.).

A umí jim včas předcházet.

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak nedostatky a slabá místa odhalovat a jak preventivně odstraňovat jejich příčiny.

Dvoudenní formát semináře poskytuje prostor pro

·  detailnější probrání postupů, které v každodenní praxi umožňují zvládat příčiny problémů při vedení lidí,

·  využití interaktivních akcí (brainstorming, brainwriting, řízené diskuse, škálové dotazníky),

·  vyzkoušení prakticky použitelných postupů v modelových situacích.

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah a témata:

1. Proč má řízení lidských zdrojů, rizik a změn pro každý podnik - a pro každého manažera - klíčový význam. Pomocí obecně použitelného diagnostického dotazníku společně sestavíme pořadí nejzávažnějších a častých chyb při vedení lidí.

2. Jak vyhledávat a odstraňovat nedostatky v pracovních způsobilostech – programy rozvoje schopností, znalostní management, koncept Učící se organizace, Uplatňování osvědčených manažerských postupů při zvyšování motivace a formování postojů podřízených pracovníků atd.

3. Jak identifikovat a zvládat rizika - prakticky využitelné metody vyhledávání skrytých nedostatků, hrozeb a jejich příčin. Jak lze např. pomocí brainstormingu zkvalitnit rizikologické myšlení - naše i našich spolupracovníků.

4. Jak jednat s lidmi, aby se chtěli a uměli zapojovat do připravovaných nebo již realizovaných změn. Předpokladem je rozpoznat jejich postoje a motivaci překonávat překážky, učit se novému, zlepšovat (vyzkoušíme si metodu, která toto umí).

5. Optimalizace pracovních podmínek, zátěže, prevence stresů, formování podnikové kultury atd.

6. Proč jsou pro podnik tak důležité procesy komunikace a co musí manažeři pro jejich zlepšování dělat – prevence a řešení konfliktů, vedení porad, asertivita atd.

7. Užitečné postupy time managementu a priority managementu. Jak v každodenní praxi předvídat a odvracet problémy, které nám komplikují život, přidělávají starosti a ukrádají čas (např. postupy využívající karty rizik a karty problémů).

8. Vedení týmů, jejich sestavování a rozvoj, prevence a zvládání konfliktů. Vyzkoušíme si metodu přidělování týmových rolí, které jsou předpokladem týmové produktivity, spolupráce, komunikace a kreativity.


PhDr. Ing. Jiří Kruliš napsal o řízení rizik obsažnou knihu Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2. Je to praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce. V našich půldenních a jednodenních kurzech si lze tuto knihu zakoupit za sníženou cenu 350 Kč; ve vícedenních kurzech ji dostanete jako bonus zdarma.

Lektor
Vzdělání
 • ČVUT PRAHA - Fakulta strojního inženýrství
 • Filosofická fakulta UK, obor psychologie
 • 4 semestrové postgraduální studium angličtiny
Praxe
 • VÚ bezpečnosti práce v Praze
 • poradenská agentura PREP PRAHA
 • pracovní pobyty a stáže v Anglii a Německu
Publikace

Autor a spoluautor několika knih, VŠ učebnic a desítek odborných článků.

Aktivity
 • procesní řízení
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • optimalizace organizační struktury,
 • rozvoj týmových schopností a procesů,
 • znalostní management,
 • firemní kultura, komunikace, motivace, spolehlivost lidského činitele, sdílení znalostí,
 • management kvality,
 • změnový management,
 • bezpečnostní management a prevence pracovních a zdravotních rizik.
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Manažerské kurzy"