Personalistika a osobní rozvoj

Zpět na "Personalistika a osobní rozvoj"

1-denní

Koučink a sebekoučink, cesta k rozvoji a k úspěchu

Cílová skupina

 • personální manažeři
 • manažeři firem
 • studenti psychologických oborů
 • majitelé firem
 • obchodníci
 • zaměstnanci personálních agentur
 • zaměstnanci v pomáhajících profesích
 • a všichni ostatní dospělí či dospívající lidé

Anotace

Chcete si určit svůj životní směr? Nevíte, zda podnikat, nebo se nechat zaměstnat? Chcete žít tady, nebo jinde ve světě? Nevíte, v čem jste nebo můžete být dobří, kde je váš potenciál? Neumíte se rozhodovat v zásadních záležitostech? Neumíte se prosadit, neumíte se bránit? Ztrácíte smysl života? Nejste si jisti svými činy a názory?

Tento seminář Vám na Vaše otázky fundovaně odpoví. Náš lektor má s koučováním a s psychoterapií různých typů lidí pětadvacetileté zkušenosti. A co více: na dané otázky začnete po absolvování tohoto kurzu poučeně hledat odpovědi sami.

Cíl

 1. naučit se základům koučování druhých i sebe sama
 2. vyzkoušet si proces koučování
 3. najít odpovědi na vlastní důležité otázky

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah                             

 • co je to koučování a sebekoučování, osobnostní předpoklady pro koučování a sebekoučování
 • fáze procesu koučování a sebekoučování (situace, možnosti, cíle – výklad modelu, rozlišit dlouhodobé cíle a cíle krátkodobé (akční plány), správná definice cíle (SMART))                        
 • jaké si klást otázky v daných fázích procesu koučování a sebekoučování, trénink koučovacích rozhovorů ve dvojicích a jejich rozbor
 • diskuze, závěr

Přijďte, uslyšíte, zažijete, naučíte se.

Klíčová slova: koučování, koučovaný, kouč, proces koučování, life kouč, proces koučování, sebeřízení, seberozvoj, cíle, smart, GROW, kariérový kouč, styly vedení, koučující přístup.

Varianty:

1. práce se skupinou posluchačů od 9:00 do 16:00.

2: individuální trénink v rozsahu 4 hodin, časové podrobnosti dle dohody.  

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Personalistika a osobní rozvoj"