Umělecké kurzy

Zpět na "Umělecké kurzy"

1-denní

Kurz latinskoamerických tanců

Cílová skupina

Ti, kdo mají rádi tanec, zvláště latinskoamerický, anebo cítí nedostatek pohybu a uvítají např. kompenzaci duševní práce.

Cíl

Radost z pohybu a odreagování. Zkusit si základní pohyby, kroky a figury vybraných (i individuálně sjednaných) latinskoamerických tanců.

Vzorová náplň:
 • Úvodní rozhýbání těla
 • O charakteru vybraných tanců
 • Základní pohyb a chůze vybraných tanců
 • Základní figury
 • Základní poučení o rytmice a muzikálnosti, možno zařadit i hry spojené s rytmikou a muzikálností
 • Rozvoj improvizačních tanečních dovedností, koordinace pohybů atp.
Poznámka:

V rámci tohoto kurzu lze objednat i jiné tance než latinskoamerické tance, anebo typ tanců prostřídat.

Lektor
Vzdělání
 • Obchodní akademie – obor cestovní ruch
 • PedF UK – obor český jazyk – francouzský jazyk
 • PedF UK – doktorské studium v oboru pedagogika, specializace didaktika literatury
 • habilitace v oboru pedagogika
Praxe
 • ZŠ Praha 8 – učitel: francouzská konverzace, španělská konverzace, literární semináře
 • lektor Domu dětí a mládeže Praha 8
 • lektor TIMING Praha
 • odborný asistent katedry české literatury PedF UK
 • zástupce vedoucí katedry české literatury PedF UK
 • pracovní pobyty a stáže v zahraničí
 • řešitel a spoluřešitel domácích i mezinárodních projektů
 • vedoucí střediska Univerzity prvního věku - Labyrintu věd(ění) na PedF UK
 • recenzent desítek učebnic / čítanek českého jazyka a literatury a vědeckých monografií
 • vedoucí katedry české literatury PedF UK, docent
Publikace
 • monografie, kapitoly v monografiích, popularizační publikace, publikace v denním tisku, příspěvky na mezinárodních konferencích atd.
Aktivity
 • vlastní literární tvorba
 • jazyky
 • učitel latinskoamerických tanců
 • didaktika literatury
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 3 600 Kč


Zpět na "Umělecké kurzy"