alt
S naší pomocí se naučíte | efektivněji pracovat s riziky a lépe vést lidi i týmy | plánovat a optimalizovat ve variantách | zdravěji komunikovat, sugestivněji prezentovat a lépe psát | na vyšší úrovni využívat svou angličtinu | lépe si rozumět se svými diáři | zpřehledňovat interní směrnice | kreativněji tvořit a cílit reklamu. Konkurenceschopnost a radost z práce mohou být v souladu.

Projektový simulátor a optimalizátor Project Management Forecast (PMF)

Charakteristika systému PMF

PMF běží pod operačními systémy Windows XP, Vista a Windows 7.

Instalace PMF umožňuje obousměrný přenos dat mezi PMF a MS EXCEL.

Ceník

Ceny se řídí podle toho, jak velké modely lze v daném systému vygenerovat.

Počet bloků Cena
20 bloků 25 000 Kč
50 bloků 50 000 Kč
75 bloků 60 000 Kč
100 bloků 75 000 Kč

Majitelé PMF mohou získat novou či větší verzi za rozdílovou cenu.

Další služby

TIMING Praha kromě dodávky tohoto PMF nabízí také:

 

Projektový analyzátor ScenGen - SCEnario GENgerator

Charakteristika systému ScenGen

Softwarová implementace metody vyvinuté ve firmě TIMING Praha, původně jako rozšíření a zobecnění metody RIPRAN. Komponuje rizikové jevy pomocí logických spojek AND, OR a NOT a postupně tak ze známých výchozích jevů odvozuje jevy složené (kombinované). Důsledně při tom využívá fakt, že ke každému jevu (tj. k hrozbě i k příležitosti) existuje jev opačný. Všechny vytvořené jevy (jsou jich desítky, někdy ale i stovky či tisíce) pak jsou automaticky uspořádávány dle různých kritérií pro řízení projektových rizik, např. dle pravděpodobnosti, že komponovaný jev nastane, dle finanční výše škody (přínosu), dle součinu obou předchozích veličin, atd. Scengen také automaticky kontroluje konzistenci zadávaných pravděpodobnostních odhadů.

Cena: 5000 Kč

www.timing.cz