Personalistika, psych. metody

Zpět na "Personalistika, psych. metody"

1-denní

Vedení výběrového pohovoru

Cílová skupina

 • personální manažeři
 • manažeři firem
 • studenti ekonomických směrů a ŘLZ
 • majitelé firem
 • zaměstnanci personálních agentur
 • a další zájemci o problematiku výběrového rozhovoru.

Cíl

 • Zlepšit přípravu na výběrový pohovor
 • Zlepšit vedení výběrového pohovoru
 • Naučit se indikovat faktory osobnosti

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah

 • Příprava na výběrový pohovor (popis pracovního místa, profil kandidáta, kompetenční model, analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník, aj.)
 • Fáze výběrového pohovoru
 • Chování kandidáta a indikace rysů osobnosti (komunikace verbální, neverbální, vedení lidí, sociální dovednosti, kreativita, schopnost pracovat v týmu, motivace atd.)
 • Schopnost klást konkrétní cílené otázky
 • Obtížné typy kandidátů a indikace z jejich chování (úzkostné typy, agresivní, narcistické, pedantní…
 • Základní chyby při vedení výběrového pohovoru
 • Vyhodnocení výběrového pohovoru
 • Videotrénink výběrového pohovoru a jeho analýza

Varianty:

1. práce se skupinou posluchačů od 9:00 do 16:00.

2: individuální trénink v rozsahu 4 hodin, časové podrobnosti dle dohody.

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Personalistika, psych. metody"