Personalistika, psych. metody

Zpět na "Personalistika, psych. metody"

1-denní

Psychodiagnostické metody a testy

Cílová skupina

 • personální manažeři
 • manažeři firem
 • studenti psychologických oborů
 • majitelé firem
 • obchodníci
 • zaměstnanci personálních agentur
 • a další zájemci o psychologické testování osobnosti.

Cíl

 • získat informace o možnostech testování osobnosti
 • vyzkoušet si některé testy a dotazníky na sobě
 • zjistit konkrétní možnosti testování ve vlastní praxi
 • získat relevantní informace pro definování zadání pro psychologa
 • naučit se interpretovat výsledky testů a dotazníků
 • sdílet znalosti a informace s ostatními účastníky kurzu

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah

 • co vlastně testujeme v organizaci
 • kompetenční model
 • co může poskytnout psychologická diagnostika
 • testy osobnosti
 • 16PF, ICL, testování intelektové kapacity TSI, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.
 • „zkoušení“ a testování dovedností a chování lidí v organizaci
 • pozorování
 • principy A.C.)
 • dostupné testy a dotazníky pro nepsychology
 • MBTI
 • test transakční analýzy
 • test strategie řešení konfliktů
 • Belbinův test týmových rolí
 • dotazník o stylech řízení
 • testování matematicko-logického myšlení
 • projektivní testy
 • případové studie a cvičení, která mapují různé kompetence

Metody výuky: výklad, vyzkoušení si některých dotazníků, získání podpůrných materiálů.

Klíčová slova: psychodiagnostika, psychodiagnostické metody, testování, MBTI, projektivní test, dotazník, diagnostika v personalistice, personalistika, personalista, výběrové řízení, posouzení způsobilosti, psychologie firemní, organizační psychologie, test pozornosti, testy IQ, Belbin, týmové role, modelové situace, AC, DC, proces náboru, talent management, manažerský potenciál

Varianty:

1. práce se skupinou posluchačů od 9:00 do 16:00.

2: individuální trénink v rozsahu 4 hodin, časové podrobnosti dle dohody.

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Personalistika, psych. metody"