Personalistika, psych. metody

Zpět na "Personalistika, psych. metody"

4-denní

Metody práce se stresem - 4 dny vždy po týdnu

Klíčová slova: stress, eustres, distres, odolnost, relaxační techniky, stresory, práce nejen s tělem: jóga, autogenní trénink.

Cílová skupina:

●      podnikatelé

●      OSVČ

●      personální manažeři

●      manažeři firem

●      majitelé firem

●      pracovníci v sociální oblasti

●      učitelé

●      asistenti pedagogů

●      zdravotní sestry

●      lékaři

●      a další zájemci o práce se stresem.

Cíl  semináře:

●      Zlepšit prevenci vyčerpání a syndromu vyhoření

●      Zlepšit celkovou odolnost fyzickou a psychickou

●      Naučit se kvalitně relaxovat (včetně nácviku autogenního tréninku a práce s tělem)

●      Naučit se lépe strukturovat práci i denní a týdenní harmonogram a tím moderovat  zátěž

Obsah:                                  

1.    den - Teoretická část

●      základy teorie stresu a odolnosti

●      co je eustres a distres

●      typ osobnosti a stres

●      psychosomatika a stres

●      odolnost a jak ji vytvářet

●      syndrom vyhoření (fáze a jejich tělesné, sociální a psychické projevy)

●      význam relaxačních technik (popis metod autogenního tréninku a jógy)

●      význam pracovního prostředí a harmonogramu práce

●      nalezení individuálních stresorů, návrhy jak s nimi pracovat

●      vytvoření osobních map odolnosti a cílů rozvoje

2.    den - Praktická část

dopoledne: nácvik autogenního tréninku (svalové uvolnění, navození pocitu tepla, práce s dechem)

odpoledne: nácvik vědomého dýchání, volného pohybu, sedu a stoje

3.    den - Praktická část

dopoledne: nácvik autogenního tréninku (zklidnění srdečního tepu, proteplení vnitřních orgánů,chladné čelo)

odpoledne: základní jógové ásány, aktivační a uvolňující cviky

4.     den - Praktická část

dopoledne: nácvik autogenního tréninku (zopakování všech fází autogenního tréninku, aktivní imaginace)

odpoledne: základní jógové ásány, automasáž jako forma práce se stresem

Místo: Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese: Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Na praktickou část si účastníci přinesou karimatku, deku, polštářek a pohodlné oblečení.

seminář bude realizován při počtu účastníků 4-10.Doplňující informace

Kurz se koná ve 4 dnech s týdenními odstupy, např. první čtyři pondělky v lednu 2020

Lektoři
Vzdělání
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • FTVS UK: rehabilitace, fyzioterapie
 • Výcvik v krizové intervenci
 • Kurz psychologa ve zdravotnictví
 • Výcvik v analytické psychologii - probíhající
 • Instruktor hathajógy
Praxe
 • 2010 - nyní
  CKP Roseta, CKP Sámova - centrum ucelené rehabilitace - fyzioterapeut, psycholog
 • 2016 - nyní
  Výuka klinické psychologie pro zahraniční studenty FTVS UK
 • 2010 - 2012
  Ústřední vojenská nemocnice Praha - psycholog
Aktivity
 • Individuální i skupinová psychoterapie
 • Psychoterapie zaměřená na tělo
 • Klinická psychodiagnostika
 • Profesně psychologická diagnostika
 • Výuka psychologie
 • Hathajóga
 • Výuka relaxačních technik
 • Práce s funkčním přístupem ve fyzioterapii
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 16 000 Kč

Množstevní slevy http://www.timing.cz/slevy

Zpět na "Personalistika, psych. metody"