Personalistika, psych. metody

Zpět na "Personalistika, psych. metody"

 Online půldenní

Jak přežít současnou situaci – seminář s psychologem

TATO AKCE PROBÍHÁ V REŽIMU ONLINE

Cíl: Hledat možnosti, jak v současné době pracovat se stresem, jak si zorganizovat volný čas, jak se postarat o sebe a své blízké, jak vyhodnocovat informace a jak se připravit na budoucí výzvy. To vše formou krátkých teoretických vstupů a následné diskuze.

Obsah:

Stress – běžný a nadhraniční, osobní stresory, jak jsme schopni pracovat se stresem v současné době, jak se adaptovat na změny, které přicházejí, co má vše vliv na naši odolnost, důsledky stresu v oblasti fyzické (psychosomatické) a psychické

Kritické myšlení – jak pracovat v době změny s informacemi, mediální vlivy, statistický přístup k informacím, vliv autorit, davové jevy

Základy gerontopsychologie – jak vnímají senioři současnou situaci, kognitivní funkce u seniorů, jak chránit seniory

Základy dětské psychologie – jak vnímají děti současnou situaci, kognitivní funkce u dětí, jak chránit seniory

Změna a konflikty – typy konfliktů, jaké konflikty mohou nastat v současné době změny, prevence

Některá doporučení – desatero pro přežití současné situace

Součástí semináře bude průběžná diskuze.Lektor
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Cena

Standardní cena: 3 200 Kč


Zpět na "Personalistika, psych. metody"