Personalistika a osobní rozvoj

Zpět na "Personalistika a osobní rozvoj"

1-denní

Jak nevyhořet a jak se zotavit, když už k tomu dojde

Burn out syndrom – syndrom vyhoření aneb jak čelit stresu, přetížení, frustracím a vysokým nárokům v práci i v soukromí

Cílová skupina

terapeuti, lékaři, maséři, pedagogové, manažeři, lidé v pomáhajících  profesích, učitelé, zdravotní sestry, psychologové, sociologové, sociální pracovnice, podnikatelé a všichni ti, kdo se chtějí dobře starat nejen o druhé, ale i sami o sebe

Cíl

dozvědět se základní informace o syndromu vyhoření seznámit se s osobními zkušenostmi lidí, kteří syndrom vyhoření zvládli, zjistit širší souvislosti vzniku syndromu vyhoření, najít způsoby prevence syndromu vyhoření

Burn out syndrom je překládán v odborné literatuře jako syndrom vyhoření.  Co můžeme považovat za jisté signály vyhasnutí? Jak to lidé řeší? Postihuje to jen některé specifické profese? Jak poznám, že tím někdo trpí? Co s tím mohu dělat? Mohu si pomoci sám? Má s tím někdo zkušenost? To jsou některé z otázek, na které se při semináři soustředíme. Východiskem budou širší souvislosti – osobnostní předpoklady, náročnost profese, pracovní a osobní spokojenost, systém hodnot a priorit, stres a odolnost, stresové reakce na různé události apod.

Seminář bude interaktivní – kromě informací se bude odvíjet formou diskuze, sdílených zkušeností, případových studií a zejména nácviku zvládání typických situací

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Program

 • co je syndrom vyhoření (SV)
 • diskuze a trénink ve skupině o zkušenostech se SV
 • dotazník SV a jeho rozbor
 • skupiny náchylné podlehnout SV
 • příčiny SV
 • příznaky SV
 • fáze SV – předfáze, frustrace, stagnace, apatie, vyhoření
 • preventivní opatření SV
 • osobnost  a náchylnost ke SV
 • mapování osobních stresorů a určení strategií jejich zvládnutí
 • rovnováha práce x rodina – hledání možností změn
 • residence (odolnost) a jak ji udržovat
 • výpovědi lidí - krátké filmy
 • diskuze
 • plány osobního rozvoje
 • závěr

Rozsah: od 9:00 do 16:00 hod

Rozvrh:

8.45 - 9.00 prezence účastníků, organizační záležitosti  9.00 – 9.30 seznámení, úvod  9.30 – 12.00 co je syndrom vyhasnutí SV), dotazník SV), skupiny náchylné podlehnout SV), příčiny SV), příznaky SV)

12.00 – 12.30 oběd  13.00 – 16.00 fáze SV) –fáze SV) -  předfáze, frustrace, stagnace, apatie, vyhoření, preventivní opatření SV), terapie SV), výpovědi lidí  - film, diskuze

Varianty:

1. práce se skupinou posluchačů od 9:00 do 16:00.

2: individuální trénink v rozsahu 4 hodin, časové podrobnosti dle dohody.

Lektor
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Personalistika a osobní rozvoj"