Personalistika, psych. metody

Zpět na "Personalistika, psych. metody"

1-denní

Jak hodnotit práci a výkonnost zaměstnance?

Klíčová slova: hodnotící rozhovor, měření výkonnosti zaměstnance, kompetenční model, sebehodnocení, hodnocení cílů a standardů,  proces hodnocení, jednoroční hodnocení, chyby hodnotitelů, kladení otázek, audit hodnocení

Cílová skupina

 • personální manažeři
 • manažeři firem
 • studenti ekonomických směrů a ŘLZ
 • majitelé firem
 • zaměstnanci personálních agentur
 • vedoucí projektových týmů
 • a další zájemci o problematiku hodnotícího rozhovoru.

Cíle semináře:   

 1. Zlepšit přípravu na hodnotící rozhovor
 2. Zlepšit vedení hodnotící rozhovoru
 3. Uvědomit si důležitost hodnocení v manažerské praxi

Harmonogram:  9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 polední přestávka, 13:00 až 16:00 výuka a trénink, dopoledne i odpoledne občerstvení na místě.

Obsah:                        

 1. Význam hodnocení pro firmu, hodnoceného a hodnotitele
 2. Co a jak se hodnotí ve firmě
 3. Příprava na hodnocení zaměstnance
 4. Význam sebehodnocení
 5. Chyby hodnotitelů a hodnocených
 6. Svízelné situace při hodnocení a jak jim předcházet popř. jak je řešit
 7. Příprava na samotný hodnotící rozhovor
 8. Fáze hodnotícího rozhovoru
 9. Komunikační zásady při vedení hodnotícího rozhovoru
 10. Vyhodnocení hodnotícího rozhovoru a jeho zápis
 11. Nácvik hodnotících rozhovorů
 12. Závěr, výstupy pro praxi


Lektor
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 4 000 Kč


Zpět na "Personalistika, psych. metody"