Personalistika, psych. metody

 Online půldenní

Jak přežít současnou situaci – seminář s psychologem

Cíl: Hledat možnosti, jak v současné době pracovat se stresem, jak si zorganizovat volný čas, jak se postarat o sebe a své blízké, jak vyhodnocovat informace a jak se připravit na budoucí výzvy. To vše formou krátkých teoretických vstupů a následné diskuze.

Cena: 3 200 CZK
1-denní

Jak nevyhořet a jak se zotavit, když už k tomu dojde

Základní informace o syndromu vyhoření, zkušenosti lidí, kteří syndrom vyhoření zvládli, širší souvislosti vzniku syndromu vyhoření, prevence syndromu vyhoření.

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Konflikty a jejich řešení

Pojem "konflikt" není apriori pojmem negativním

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Koučink a sebekoučink, cesta k rozvoji a k úspěchu

Cesta k rozvoji a k úspěchu.

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Psychodiagnostické metody a testy

16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace.

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Vedení výběrového pohovoru

Příprava, popis pracovního místa, profil kandidáta, kompetenční model, analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník, fáze výběrového pohovoru.

Cena: 4 000 CZK