Personalistika, psych. metody

1-denní

Jak nevyhořet a jak se zotavit, když už k tomu dojde

Základní informace o syndromu vyhoření, zkušenosti lidí, kteří syndrom vyhoření zvládli, širší souvislosti vzniku syndromu vyhoření, prevence syndromu vyhoření.

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Konflikty a jejich řešení

Pojem "konflikt" není apriori pojmem negativním

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Psychodiagnostické metody a testy

16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace.

Cena: 4 000 CZK
1-denní

Vedení výběrového pohovoru

Příprava, popis pracovního místa, profil kandidáta, kompetenční model, analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník, fáze výběrového pohovoru.

Cena: 4 000 CZK