Manažerské kurzy

Zpět na "Manažerské kurzy"

 Interaktivní  Slevy 4-denní

Klíč k úspěchu? Asistent(ka) manažera!

Cílová skupina

Asistentky a asistenti, současní i budoucí, přemýšliví manažeři a personalisté.

Cíl

Předat základní znalosti a dovednosti z oblasti moderní práce asistenta(ky). Získat každou a každého pro práci na sobě.

Program (9:00 - 16:00)
 1. den
  • Komunikace (verbální, písemná, neverbální, vizuální).
  • Prostor, okruhy pozornosti, hlas, řeč versus řeč těla.
  • Prezentační dovednosti, kondice, tréma, příčiny nezdarů.
 2. den
  • Role asistenta/ky a její náplň.
  • Transakční analýza.
  • Konflikty, jejich řešení.
 3. den
  • Organizace práce a řízení času.
  • Zvládání stresu.
  • Manažerské minimum.
  • Psychologie v práci asistentky.
 4. den
  • Základy společenského chování, tvorba image.
  • Asertivita. Manipulace. Vyjednávání.
  • Vyhodnocení, certifikáty, závěr.

Posluchačky (i posluchači) mohou využít videozáznamy svých praktických cvičení.

Lektoři
Vzdělání
 • MFF UK obor: učitelství matematika-fyzika
 • FF UK: jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Dvouroční výcvik v psychoanalýze
 • Řízení lidských zdrojů v Manažerském centru Čelákovice
Praxe
 • od roku 1993 Lektor, poradce, psycholog na volné noze
 • 1992 – 1993 Čokoládovny (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1991 – 1992 Karlovarský porcelán a.s. (manažer odboru řízení lidských zdrojů)
 • 1988 – 1992 Interna Strahov – klinický psycholog
 • 1987 – 1988 ČSAV – stáž v Psychologickém ústavu (obory: kreativita, představivost)
 • Lektor TIMING Praha
Publikace
 • Kniha: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada 2007
Aktivity
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • koučování
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávání a řešení konfliktů
 • vedení výběrového rozhovoru
 • vedení hodnotícího rozhovoru
 • rozvoj týmové spolupráce
 • profesně psychologické posuzování
 • psychoterapie
 • vedení výběru zaměstnanců formou AC/DC
 • doučování matematiky a fyziky
Vzdělání
 • MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika,
 • Herectví, specializované studium pro pracující,
 • několik postgraduálních kurzů technického zaměření
Praxe
 • VÚ materiálu Praha – modelování únavových charakteristik kovů
 • Fakulta všeobecného lékařství - biokybernetická laboratoř
 • INORGA - modelování spolehlivosti systémů, simulace a optimalizace výrobních toků
 • TIMING Praha – simulace, optimalizace, komunikační a prezentační dovednosti, interními směrnice a práce s nimi, řízení školicího pracoviště
Publikace
 • desítky odborných článků na témata předchozího odstavce
 • 14 knih poezie a prózy
Aktivity
 • řízení projektů a rizik
 • modelování, simulace, optimalizace
 • objektově orientované programování
 • kauzální predikční simulace
 • modelování spolehlivosti systémů řízení
 • komunikační a prezentační dovednosti, interní směrnice
 • dialogické jednání
 • autorský kabaret, texty písní
 • literatura a divadlo pro děti
Místo

Není-li dohodnuto jinak, koná se kurz na adrese:
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 (blízko Náměstí Republiky)

Cena

Standardní cena: 11 800 Kč

Zvýhodněná cena pro nadace a školy: 6 500 Kč

Sleva za 2 účastníky: 10 %
Sleva za 3 účastníky: 20 %
Sleva za 4 účastníky: 30 %


Zpět na "Manažerské kurzy"